T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Sandıklı Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Sandıklı Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Eğitim Planı

Güncelleme Tarihi: 19/06/2020

 

2020 EĞİTİM PLANI FORMU

T

DÖK.KOD:EY.PL.01

YAY.TRH:01.07.2011

REV.TRH:13.04.2016

REV.NO:

SAYFANO:1/25

EĞİTİMİN ANA KONUSU VE AŞAMALARI

 

EĞİTİMİN ALT BAŞLIKLARI

 

EĞİTİMİN AMACI VE HEDEFİ

 

EĞİTİMİ VEREN KİŞİ

 

EĞİTİMİN KATILIMCILARI

 

EĞİTİMİN TARİHİ VE SÜRESİ

EĞİTİMİN YÖNTEMİ, MATERYAL VE SÜRESİ

 

EĞİTİMİN YERİ

EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİL

MESİ

KATILIM ORANI

 

DÖNEM:2020                                                                                                                                                                                            DEĞİŞİM TARİHİ:  

 

HASTA HAKLARI

[TEORİK]

 

 

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

HASTA MEMNUNİYETİ

ETİK VE HASTA HAKLARI

AMAÇ: Hastaneye başvuran tüm vatandaşların eşit koşullarda ve insanı haklar çerçevesinde ve kendi oluru ile hizmet alması, hizmet alırken uyması gereken kurallar hakkında tüm çalışanları bilgilendirmek

HEDEF: İnsan onuruna yakışır şekilde hizmet sunulması

 

 

 

HASTA İLETİŞİM BİRİM SORUMLUSU

 

 

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

 

 

 

 

11-12.02.2020

03-04.06.2020

 

 

 

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

30 DK

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

 

 

BİLGİ

GÜVENLİĞİ

[TEORİK]

 

 

 

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ

HASTA MAHREMİYETİ

 

AMAÇ: Hasta ile ilgili bilgilerin doğru bir şekilde alınması saklanması ve bu bilgilere yetkisiz kişilerin ulaşmasının önlenmesinin önemi hakkında personeli bilgilendirmek

AMAÇ: Hastaneye muayene, tanı ve tedavi için başvuran hastaların mahremiyetinin korunmasının önemi hakkında personeli bilgilendirmek

HEDEF: Hasta bilgileri ve mahremiyetinin korunmasının önemi hakkında farkındalık oluşturmak

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM HEMŞİRESİ

 

 

 

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

 

 

 

 

 

 

11-12.02.2020

03-04.06.2020

 

 

 

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

30 DK

 

 

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

BİLGİSAYAR EĞİTİMLERİ

[TEORİK]

 

BİLGİ YÖNT. ETKİN KULLANILABİLMESİ, UYGULAMALAR VE GÜNCELLENMESİ

AMAÇ: Çalışanlara sistem hakkında gerekli bilgi ve beceriyi vermek

HEDEF: Bilgi yönetim sisteminin çalışanlar tarafından etkin kullanılmasını sağlamak

 

 

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU

 

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

 

 

 

11-12.02.2020

03-04.06.2020

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

20 DK

 

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

[TEORİK]

 

 

MHRS

(Teorik)

AMAÇ: Merkezi hekim randevu sistemi ile ilgili çalışanları bilgilendirmek

HEDEF: Çalışanların MHRS ile ilgili karşılaşabilecekleri soru ve sorunlarla ilgili yeterli bilgiye sahip olması

 

 

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU

 

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

 

 

11-12.02.2020

03-04.06.2020

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

20 DK

 

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

HASTA GÜVENLİĞİ

[TEORİK]

 

 

 

 

SÖZEL İSTEM

 

AMAÇ: Doktor tarafından hastaya uygulanacak tedavinin sözlü veya yazılı olarak bildirilmesi ve sonrasında uygulanacak prosedür hakkında ilgili kişileri bilgilendirmek

HEDEF: Hasta güvenliğini sağlamak

 

 

KALİTE BİRİM ÇALIŞANI

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

 

 

25-26.02.2020

17-18.06.2020

 

İNTERAKTİF

SLAYT

20 DK

 

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

HASTA GÜVENLİĞİ

[TEORİK]

 

 

UYGUN NUMUNE ALIMI

NUMUNE TRANSFERİ

KABUL RET KRİTERLERİ

SONUÇ VERME SÜRELERİ

 

AMAÇ: Tetkik için alınan numunelerin hangi koşullarda nasıl alınacağı, laboratuara hangi koşullarda ulaştırılacağı,

Uygunsuz örnekler hakkında sağlık çalışanlarını bilgilendirmek

HEDEF: Numunelerin uygun şekilde alınıp ulaştırılmasını sağlamak

 

LAB. TEK.

İBRAHİM HÜRYAŞAR

 

 

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

 

 

 

25-26.02.2020

17-18.06.2020

 

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

20 DK

 

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

SAĞLIKTA KALİTE STANDART-

[TEORİK]

 

GÜVENLİK RAPORLAMA

ÇALIŞAN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

 

AMAÇ: Güvenlik raporlama sistemini ve hangi durumları rapor edeceğini bilme

HEDEF: Güvenlik raporlama sistemi konusunda çalışanlarda farkındalık oluşturmak

 

 

 

KALİTE DİREKTÖRÜ

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

 

 

 

25-26.02.2020

17-18.06.2020

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

30 DK

 

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

SAĞLIKTA KALİTE STANDART

 

HASTA DOSYASI HAZIRLAMA

AMAÇ: Eksiksiz hasta dosyası hazırlama konusunda çalışanları bilgilendirmek

HEDEF: Çalışanlarda farkındalık oluşturmak

 

 

KALİTE DİREKTÖRÜ

 

SAĞLIK PERSONELİ

 

25-26.02.2020

17-18.06.2020

 

İNTERAKTİF

SLAYT

20 DK

 

EĞİTİM SALONU

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

SAĞLIKTA KALİTE STANDART-

[TEORİK]

 

SKS-5

GÖSTERGE -DÖKÜMAN YÖNETİMİ

 

AMAÇ: Sağlıkta kalite standartları 5 kitapçığı hakkında çalışanları bilgilendirmek

HEDEF: Güncellemeler hakkında bilgilendirme yapmak

 

 

 

KALİTE DİREKTÖRÜ

 

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

 

 

25-26.02.2020

17-18.06.2020

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

40 DK

 

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

TEORİK

UYGULAMA

 

ANNE SÜTÜ VE ÖNEMİ

EMZİRME TEKNİKLERİ

AMAÇ: ilgili personele anne sütünün önemi ve doğru emzirme teknikleri hakkında bilgi vermek

HEDEF: Çalışanlarda farkındalık oluşturmak

EĞİTİM HEMŞİRESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVİSİ ÇALIŞANI

 

 

TÜM HASTANE PERSONELİ

 

 

03-05.03.2020

 

İNTERAKTİF

SLAYT

2 SAAT

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

TEORİK

UYGULAMA

 

 

ANNE SÜTÜ VE ÖNEMİ

EMZİRME TEKNİKLERİ

AMAÇ: ilgili personele anne sütünün önemi ve doğru emzirme teknikleri hakkında bilgi vermek

HEDEF: Çalışanlarda farkındalık oluşturmak

EĞİTİM HEMŞİRESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVİSİ ÇALIŞANI

ÇOCUK SERVİSİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVİSİ ÇALIŞANLARI

 

 

10-11-12-13.03.2020

İNTERAKTİF

SLAYT

17 SAAT TEORİK

3 SAAT UYGULAMA

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

ÖN TEST-SON TEST

 

 

HASTA GÜVENLİĞİ

[TEORİK]

 

 

KAN VE KAN ÜRÜNLERİ

TRANSFÜZYON

 

 

 

AMAÇ: Kan ve kan ürünlerinin saklanması ve transfüzyonuna ilişkin güncel bilgilerin sağlık personeline verilmesi

HEDEF: Kan ve kan ürünlerinin uygun şekilde saklanması ve kullanılmasına yönelik bilgileri kazandırmak

 

 

LAB. TEK.

İBRAHİM HÜRYAŞAR

 

 

 

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

 

 

 

10-11.03.2020

08-09.07.2020

 

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

20 DK

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

HASTA GÜVENLİĞİ

[TEORİK]

 

 

 

HASTA DÜŞMELERİ

HASTA TRANSFERİ

 

AMAÇ: Düşme risk değerlendirmesi ve düşmelerin önlenmesi ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek

AMAÇ: Hasta transferinin nasıl yapılacağı ile ilgili çalışanları bilgilendirmek. HEDEF: Hastanın hastanede kaldığı sürede zarar görmesini engellemek

 

 

 

KALİTE BİRİM ÇALIŞANI

 

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

 

 

 

10-11.03.2020

08-09.07.2020

 

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

20 DK

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

 

HASTA GÜVENLİĞİ

[TEORİK]

 

 

KİMLİK TANIMLAYICILARIN KULLANIMI VE DOĞRULANMASI

 

AMAÇ: Hasta güvenliğini sağlamak açısından hastada kullanılacak kimlik tanımlayıcıların özellikleri ve kimlik doğrulamanın nasıl ve zamanlarda yapılacağı konusunda sağlık personelini bilgilendirmek

HEDEF: Sağlık personeline kimlik tanımlayıcıların önemini kavratmak

 

 

 

 

 

KALİTE DİREKTÖRÜ

 

 

 

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

 

 

 

 

10-11.03.2020

08-09.07.2020

 

 

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

20 DK

 

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

HASTA GÜVENLİĞİ

[TEORİK]

 

 

HBTC

 

AMAÇ: Hasta başı test cihazlarının bakım ve kullanımı hakkında sağlık çalışanlarını bilgilendirmek

HEDEF: Yapılan testlerden sağlıklı sonuçlar almak

 

 

KALİTE BİRİM ÇALIŞANI

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

 

 

10-11.03.2020

08-09.07.2020

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

20 DK

 

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

HASTA GÜVENLİĞİ

[TEORİK]

 

NUTRİSYON DESTEK TEDAVİSİ VE DESTEK ÜRÜNLERİ

AMAÇ: Nutrisyonel desteğin

uygulama ve takip aşamaları hakkında çalışanlara bilgi vermek

HEDEF: Çalışanlarda farkındalık oluşturmak

 

 

NUTRİSYON EKİP ÜYESİ

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

 

 

10-11.03.2020

08-09.07.2020

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

20 DK

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

HASTA GÜVENLİĞİ

[TEORİK]

 

GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMARI

AMAÇ: Güvenli cerrahi uygulamaları hakkında çalışanları bilgilendirmek

HEDEF: Çalışanlarda farkındalık oluşturmak

 

 

KALİTE DİREKTÖRÜ

 

SAĞLIK PERSONELİ

 

10-11.03.2020

08-09.07.2020

 

İNTERAKTİF

SLAYT

20 DK

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

HASTA GÜVENLİĞİ

[TEORİK]

 

 

 

HEMOVİJİLANS SİSTEMİ

AMAÇ: Kan transfüzyon sürecinde meydana gelebilecek olumsuzluklar ve yönetimi ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirmek

HEDEF: Çalışanlarda farkındalık oluşturmak

 

 

HEMOVİJİLANS SORUMLU HEMŞİRESİ

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

 

 

 

10-11.06.2020

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

1 SAAT

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

LABORATUAR EĞİTİMLERİ

[TEORİK]

 

 

TEST REHBERİ VE KULLANIMI

 

AMAÇ: Laboratuarın işleyişi ile ilgili (hangi testlerin hangi tüplere, ne kadar alınacağı lab. nasıl ulaştırılacağı sonuçlara ne zaman nasıl ulaşılacağı gibi)konularda sağlık çalışanlarını bilgilendirmek

 

 

LABORATUAR

BİRİM SORUMLUSU

 

 

LABORATUAR

PERSONELİ

 

 

 

12.03.2020

 

İNTERAKTİF

SLAYT

30 DK

 

 

 

LABORATUAR

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

LABORATUAR EĞİTİMLERİ

[TEORİK]

 

 

 

PANİK DEĞER

PANİK DEĞER BİLDİRİMİ

 

AMAÇ: Hasta güvenliği açısından risk oluşturabilecek bilecek değerler ve sonucunda yapılması gerekenler hakkında sağlık çalışanları bilgilendirmek

HEDEF: Laboratuarın işleyişi ile ilgili olarak sağlık çalışanlarını bilgilendirmek

 

 

 

LABORATUAR

BİRİM SORUMLUSU

 

 

 

LABORATUAR PERSONELİ

 

 

 

 

12.03.2020

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

20 DK

 

 

 

 

LABORATUAR

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

LABORATUAR EĞİTİMLERİ

[TEORİK]

 

İÇ DIŞ KALİTE

NUMULERİN ANALİZ ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİ

 

AMAÇ: Sonuçların sağlıklı çalışılabilmesi için yapılması gereken kontroller ve hazırlıklarla

ilgili çalışanları bilgilendirmek

HEDEF: Çalışanlarda farkındalık oluşturmak

 

 

LABORATUAR

BİRİM SORUMLUSU

 

 

LABORATUAR PERSONELİ

 

 

 

12.03.2020

 

 

DÜZ ANLATIM

30 DK

 

 

 

LABORATUAR

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

HASTA HAKLARI

[TEORİK]

 

 

*HASTA MEMNUNİYETİ

*HASTA HAKLARI *İLETİŞİM BECERİLERİ

 

AMAÇ: Karşılama yönlendirme elemanlarını kendilerine başvuran hastalarla ilgili olarak hasta memnuniyeti, hakları ve uygun iletişim teknikleri konusunda bilgilendirmek

HEDEF: Karşılama yönlendirme elemanlarına doğru davranışları kazandırmak

 

 

 

HASTA HAKLARI BİRİM SORUMLUSU

 

 

 

KARŞILAMA YÖNLENDİRME ELEMANLARI

 

 

 

 

13.03.2020

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

40 DK

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

ECZANE EĞİTİMLERİ

[TEORİK]

-YÜKSEK RİSKLİ İLAÇLAR VE KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

-İLAÇ VE TIBBİ SARF MALZEME DEPOLAMA KOŞULLARI

-ÖZEL SAKLAMA KOŞULLARINA SAHİP İLAÇLAR

AMAÇ: Yüksek riskli ilaç yönetimi konusunda görevlileri bilgilendirmek

İlaç ve tıbbi sarf malzemelerinin koşullara uygun şekilde saklanması konusunda görevli kişileri bilgilendirmek

HEDEF: İlaçların uygun şekilde muhafaza edilmesi kullanılması

 

 

 

 

 

ECZACI

 

 

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

 

 

 

 

 

16-17.03.2020

 

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

60 DK

 

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ

DEĞERLENDİRME

FORMU

 

 

[TEORİK]

 

*ELEKTRİK PANOLARI

*ELEKTİRİK KAÇAKLARI

*YANGIN VE ÖNLEMLER

AMAÇ: Konu ile ilgili olarak görevli personeli bilgilendirmek

HEDEF: Personelde farkındalık oluşturmak

 

 

TEKNİSYEN

YOĞUN BAKIM PERSONELİ

LABORATUAR PERSONELİ

 

 

17.03.2020

 

DÜZ ANLATIM

40 DK

 

EĞİTİM SALONU

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

ENFEKSİYON

TEMİZLİK

[TEORİK]

 

 

EL HİJYENİ

AMAÇ: El hijyeninin önemini ve uygulama yöntemlerini anlatmak

HEDEF: El hijyeninin enfeksiyonların önlenmesindeki önemini anlatmak

 

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

 

SAĞLIK PERSONELİ

 

24-25.03.2020

22-23.07.2020

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

20 DK

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

ENFEKSİYON

[TEORİK]

 

 

HASTANE ENFEKSİYONLARI

 

AMAÇ:Hastane enfeksiyonlarının kontrolü ve önlenmesi konusunda bilgi sahibi olmak

HEDEF: Hastane enfeksiyonları ve standart önlemlerin önemini açıklayabilmek

 

 

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

 

 

24-25.03.2020

22-23.07.2020

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

20 DK

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

ENFEKSİYON

[TEORİK]

 

 

İZOLASYON UYGULAMALARI VE FİGÜRLERİ

AMAÇ: Çalışanları izolasyon önlemlerinin önemi ve kullanımı hakkında bilgilendirmek

HEDEF: Enfeksiyonları önleme ve çalışan sağlığını korumada kullanılacak temel davranışları kazandırmak

 

 

 

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

 

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

 

 

 

24-25.03.2020

22-23.07.2020

 

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

20 DK

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

TEMİZLİK

[TEORİK]

HASTANE VE RİSKLİ ALANLARIN TEMİZLİĞİ/HASTANE ENFEKSİYONLARI VE DEZENFEKSİYON

 

AMAÇ: Hastane Riskli Alanların Anlatılması Dezenfektanların Çalışanlar Tarafından Doğru Kullanılmasını Sağlamak

HEDEF: Çalışanlara temel temizlik kurallarını öğretmek

 

 

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

 

 

24-25.03.2020

22-23.07.2020

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

30 DK

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

TEMİZLİK

[TEORİK]

 

 

ATIK YÖNETİMİ

(Teorik)

AMAÇ: Atıkların usulüne uygun olarak ayrıştırılması taşıma ve depolamada dikkat edilecek noktalar hakkında çalışanları bilgilendirmek

HEDEF: Atıkların uygun şekilde bertarafını sağlamak

 

 

 

ÇEVRE TEKNİSYENİ

 

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

 

 

24-25.03.2020

22-23.07.2020

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

30 DK

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

BULAŞICI HASTALIK

[TEORİK]

 

 

 

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ

 

AMAÇ: Kırım Kongo kanamalı ateşi ile ilgili bilinmesi gerekenler ve dikkat edilmesi gereken konularla ilgili çalışanları bilgilendirmek

HEDEF: Çalışanlarda hastalıkla ilgili farkındalık ve bilinç oluşturmak

 

 

 

ENFEKSİYON HAST. UZM.

 

 

 

 

TÜM PERSONEL

 

 

 

 

30-31.03.2020

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

40 DK

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

LABORATUAR EĞİTİMLERİ

[TEORİK]

 

HAZIRLANAN DÖKÜMANLARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME

 

AMAÇ: Laboratuarda hazırlanan doküman ve revizyon hakkında ilgili personelleri bilgilendirmek

HEDEF: Revizyonlar hakkında çalışanları bilgilendirmek

 

 

LABORATUAR

BİRİM SORUMLUSU

 

 

LABORATUAR PERSONELİ

 

 

 

02.04.2020

 

 

DÜZ ANLATIM

20 DK

 

 

 

 

LABORATUAR

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

LABORATUAR EĞİTİMLERİ

[TEORİK]

 

MALZEME VE CİHAZLARIN GÜVENLİ KULLANIMI

 

AMAÇ: Laboratuarda kullanılan cihazların kullanımı ile ilgili olarak görevli personelleri bilgilendirmek

HEDEF: Cihazların doğru kullanımını sağlamak

 

 

LABORATUAR

BİRİM SORUMLUSU

 

 

LABORATUAR PERSONELİ

 

 

 

02.04.2020

 

 

DÜZ ANLATIM

1 SAAT

 

 

 

LABORATUAR

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

[TEORİK]

ENDOSKOPİK CİHAZ TEMİZLİĞİ DEZENFEKSİYONU VE STERİLİZASYONU

(Teorik)

AMAÇ: Endoskopik cihazların temizlik ve sterilizasyonu ile ilgili doğru bilgileri vermek

HEDEF: Endoskopik cihaz temizliğinin usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak

 

 

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

 

STERİLİZASYON ÜNİTESİ PERSONELİ

 

 

 

03.04.2020

 

 

DÜZ ANLATIM

20 DK

 

 

 

STERİLİZAS-

YON ÜNİTESİ

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

[TEORİK]

 

 

DEZENFEKTAN KULLANIMI

(Teorik)

AMAÇ: Dezenfeksiyon için kullanılan malzemelerin kullanımı hakkında ilgili personeli bilgilendirmek

HEDEF: İlgili personele uygun dezenfektan kullanımı sağlamak

 

 

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

STERİLİZASYON

AMELİYATHANE

DİŞ PERSONELİ

KBB POLK.

DEZENFEKTAN KULL.SORL.

 

 

 

03.04.2020

 

 

DÜZ ANLATIM

20 DK

 

 

 

STERİLİZAS-

YON ÜNİTESİ

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

[TEORİK]

 

DOKU VE ÖRNEKLERİN GÜVENLİ TRANSFERİ

(Teorik)

AMAÇ: Doku ve örneklerin uygun şekilde transferi ile ilgili görevlileri bilgilendirmek

HEDEF: Transferin uygun şekilde

yapılmasını sağlamak

 

 

 

EĞİTİM HEMŞİRESİ

 

 

GÖREVLİ PERSONEL

 

 

 

03.04.2020

 

İNTERAKTİF

SLAYT

20 DK

 

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

İŞ SAĞLIĞI GÜVELİĞİ EĞİTİMLERİ

[TEORİK]

 

 

 

SAĞLIK TARAMALARI

 

AMAÇ: Çalışanın, çalışma ortamından kaynaklanabilecek fiziksel ve psikolojik zararlarının önlenmesine yönelik bilgilendirilmesi

HEDEF: Yapılması gereken doğru davranışları kazandırmak

 

 

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

 

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

 

 

 

08-09.04.2020

05-06.08.2020

 

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

20 DK

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

İŞ SAĞLIĞI GÜVELİĞİ EĞİTİMLERİ

[TEORİK]

 

 

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMI

KESİCİ DELİCİ ALET

YARALANMALARI

 

AMAÇ: Karşılaşılabilecek kimyasal, radyolojik, fiziksel, çevresel zararlardan ve kan ve vücut sekresyonları ile bulaşan enfeksiyonlardan korumak için çalışan güvenliğini sağlamaya yönelik bilgilendirmek

HEDEF: Çalışan sağlığını

korumada kullanılacak temel davranışları kazandırmak

 

 

 

 

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

 

 

 

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

 

 

 

 

 

08-09.04.2020

05-06.08.2020

 

 

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

20 DK

 

 

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

İŞ SAĞLIĞI GÜVELİĞİ EĞİTİMLERİ

[TEORİK]

 

 

 

ERGONOMİ

 

AMAÇ: Çalışma ortamında kas ve iskelet sistemimizi korumak için dikkat etmemiz gereken noktalar ve doğru hareket ve egzersiz uygulamaları hakkında tüm çalışanları bilgilendirmek

HEDEF: Doğru alışkanlıklar geliştirmek

 

 

 

 

FİZİK TED. TEK.

 

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

 

 

 

 

08-09.04.2020

05-06.08.2020

 

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

20 DK

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

İŞ SAĞLIĞI GÜVELİĞİ EĞİTİMLERİ

[TEORİK]

 

 

 

RADYASYON GÜVENLİĞİ

 

AMAÇ: Radyasyon nedir ne amaçla kullanılır zararları nedir korunma yolları nelerdir konularında çalışanları bilgilendirmek

HEDEF: Çalışanlarda farkındalık oluşturmak

 

 

 

RADYOLOJİ UZM.

 

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

 

 

 

08-09.04.2020

05-06.08.2020

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

20 DK

 

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

RENKLİ KODLAR

[TEORİK]

 

 

MAVİ KOD

PEMBE KOD

BEYAZ KOD

KIRMIZI KOD

 

AMAÇ: Tüm personeli hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak amacıyla acil müdahaleye ihtiyaç duyulan hallerde neler yapması gerektiği konusunda bilgilendirmek

HEDEF: Tüm personelin renkli kodlar hakkında gerekli bilgiye sahip olması

 

 

 

KALİTE BİRİM ÇALIŞANI

 

 

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

 

 

 

 

21-22.04.2020

19-20.08.2020

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

30 DK

 

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

CPR

(TEMEL-İLERİ TEORİK)

 

 

 

CPR

 

AMAÇ: Çalışanlara gelişebilecek bir arrest durumunda hastanın yaşam fonksiyonlarının devamı için gerekli olan uygulama eğitimlerini vermek

HEDEF: Hayati fonksiyonların devamı için gerekli olan becerileri kazandırmak

 

 

ANESTEZİ

UZMANI

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

 

 

21-22.04.2020

19-20.08.2020

 

İNTERAKTİF

SLAYT

1 SAAT

 

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

TEORİK

 

ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK FARKINDALIK

AMAÇ: Konuyla ilgili çalışanları bilbilendirmek

HEDEF: Çalışanlarda konuyla ilgili farkındalık ve bilinç oluşturmak

 

 

EĞİTİM HEMŞİRESİ

 

 

TÜM PERSONEL

 

 

28-29.04.2020

 

İNTERAKTİF

SLAYT

30 DK

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

 

AFET YÖNETİMİ

[TEORİK]

 

 

KRİZE MÜDAHALE VE AFET YÖNETİMİ

YANGIN SÖNDÜRÜCÜLERİN KULLANIMI

 

AMAÇ: Herhangi bir acil durum ve afet halinde yapılması gerekenler öncesinde alınması gereken önlemler ve işleyişin devamını

sağlayacak prosedürler hakkında ilgili personeli bilgilendirmek

HEDEF: Kayıp ve hasarın en aza indirilmesi ve en kısa sürede işleyişin normale dönmesi için farkındalık oluşturmak

 

 

 

 

 

Ş. Ali KARAKUZ

 

 

 

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

 

 

 

 

 

07-08.05.2020

02-03.09.2020

 

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

1 SAAT

 

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

TEORİK

 

 

ETİK

AMAÇ: Konuyla ilgili çalışanları bilgilendirmek

HEDEF: Çalışanlarda konuyla ilgili farkındalık ve bilinç oluşturmak

 

 

EĞİTİM HEMŞİRESİ

 

 

TÜM PERSONEL

 

 

14-15.05.2020

 

İNTERAKTİF

SLAYT

30 DK

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM VE GELİŞİM EĞİTİMLERİ

 

 

ÇALIŞAN HAKLARI

[TEORİK]

-KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

-GÖRGÜ KURALLARI

-GENEL HASTA PSİKOLOJİSİ

-ZOR İNSANLA BAŞA ÇIKMA

-TÜKENMİŞLİK SEND.

-EMPATİ

-BEDEN DİLİ

-ÖFKE KONTROLÜ

-STRES YÖNETİMİ

-MOBİNG

-ÇALIŞAN HAKLARI GENELGESİ

 

AMAÇ: İletişim yöntemlerinin doğru ve etkili kullanılmasını sağlamak

AMAÇ:Psikolojik şiddet konusunda çalışanları bilinçlendirmek

HEDEF: Çalışanlara mesai arkadaşları hasta ve hasta yakınları ile sağlıklı iletişim alışkanlıkları kazandırmak

AMAÇ: Çalışanları yasal hakları hakkında bilgilendirmek

HEDEF: Çalışanlarda farkındalık oluşturmak

 

 

 

 

 

 

SAİT TAŞPINAR

PSİKOLOG

 

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

 

 

 

 

 

 

21-22.05.2020

15-16.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

90 DK

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

 

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

[TEORİK]

 

ÖZEL NİTELİKLİ VE TEHLİKELİ MALZEMELER VE GÜVENLİ TRANSFERİ

(Teorik)

AMAÇ: Özel nitelikli ve tehlikeli malzemeler nelerdir bunların transferi sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında görevli personeli bilgilendirmek

HEDEF: Transferin uygun şekilde yapılmasını sağlamak

 

 

BİYOMEDİKAL DEPO SORUMLUSU

 

 

GÖREVLİ PERSONEL

 

 

 

22.05.2020

 

 

DÜZ ANLATIM

30 DK

 

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

 

[TEORİK]

 

İLETİŞİM BECERİLERİ VE KRİZ YÖNETİMİ

(Teorik)

AMAÇ: Etkili iletişim yöntemleri ve krizle baş edebilme yöntemleri hakkında hedef grubu bilgilendirmek

HEDEF: İletişim yöntemlerinin doğru ve etkili kullanılmasını sağlamak

 

 

 

PSİKOLOG

 

 

ACİL SERVİS ÇALIŞANLARI

 

 

 

28.05.2020

 

 

DÜZ ANLATIM

30 DK

 

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

TEORİK

 

YETKİ DÜZEYİ BİLGİLENDİRME

 

AMAÇ: Sağlık personelini konu hakkında bilgilendirmek

HEDEF: Farkındalık oluşturmak

 

 

AHMET COŞAR

 

SAĞLIK PERSONELİ

 

 

22-23.06.2020

 

İNTERAKTİF

SLAYT

40 DK

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

 

[TEORİK]

*RADYOLOJİK İŞL. AİT ÇEKİM PROTOKOLLERİ

*HASTA VE ÇALIŞANLARIN RADYASYON GÜVENLİĞİ (Teorik)

 

AMAÇ: Radyasyon güvenliği ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bölüm çalışanlarını bilgilendirmek

HEDEF: Konuyla ilgili farkındalık oluşturmak

 

 

 

 

RADYOLOJİ UZM.

 

 

 

RADYOLOJİ PERSONELİ

 

 

 

 

26.06.2020

 

 

 

DÜZ ANLATIM

40 DK

 

 

 

RADYOLOJİ ÜNİTESİ

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

[TEORİK-UYGULAMALI]

 

ÖZELLİKLİ CİHAZ KULLANIMI

(Teorik-Uygulamalı)

AMAÇ: Tıbbi cihazların kullanımı ile ilgili olarak derkli personelin eğitimini yapmak

HEDEF: İlgili personelde cihazların kullanımı hakkında farkındalık oluşturmak

 

 

BİYOMEDİKAL SORUMLUSU

 

 

GÖREVLİ PERSONEL

 

 

 

01-02.07.2020

 

 

DÜZ ANLATIM

40 DK

 

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

ECZACI EĞİTİMLERİ

[TEORİK]

 

-İLAÇ STABİLİTESİ

-İLAÇ HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

AMAÇ: İlaç hazırlama teknikleri hakkında çalışanları bilgilendirmek

HEDEF: Konu ile ilgili olarak çalışanları

Bilgilendirmek

 

 

ECZACI

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

 

 

 

16-17.07.2020

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

45 DK

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

TEORİK

 

 

SAĞLIKLI YAŞAM

AMAÇ: Katılımcıları doğru beslenme hakkında bilgilendirmek

HEDEF: Katılımcılarda farkındalık oluşturmak

 

 

DİYETİSYEN

 

TÜM HASTANE PERSONELİ

 

 

12-13.08.2020

 

İNTERAKTİF

SLAYT

45 DK

 

EĞİTİM SALONU

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

TEORİK

 

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ

 

AMAÇ-HEDEF: Konu ile ilgili farkındalık oluşturmak

 

EĞİTİM HEMŞİRESİ

 

TÜM PERSONEL

 

27-28.08.2020

İNTERAKTİF

SLAYT

40 DK

 

EĞİTİM SALONU

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

ECZANE EĞİTİMLERİ

[TEORİK]

 

-AKILCI İLAÇ KULLANIMI

-AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI

 

AMAÇ: Gereksiz ilaç ve antibiyotik kullanımının olumsuzlukları ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek

HEDEF: Çalışanlarda konu ile ilgili olarak farkındalık oluşturmak

 

 

 

ECZACI

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

 

 

 

23-24.09.2020

 

İNTERAKTİF

SLAYT

45 DK

 

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

ANNE SÜTÜ

[TEORİK]

 

 

ANNE SÜTÜ

 

AMAÇ: Anne sütünün önemi, emzirme teknikleri, emzirmenin teşvik edilmesi konularında çalışanları bilgilendirmek

HEDEF: Anne sütünün önemi ile ilgili farkındalık oluşturmak

 

KADIN DOĞUM SERVİS SORUMLUSU

 

 

 

 

TÜM PERSONEL

 

 

 

01-02.10.2020

 

İNTERAKTİF

SLAYT

40 DK

 

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

ECZANE EĞİTİMLERİ

[TEORİK]

-ADVERS ETKİ VE BİLDİRİMİ

-TIBBİ SARF MALZEMELERİNDE OLUMSUZ OLAY VE OLUMSUZ OLAY BİLDİRİMİ

AMAÇ: İlaç uygulamalarında karşılaşılan yan etkilerin bildirimi hakkında ve çalışanları bilgilendirmek.

HEDEF: Çalışanlarda konu ile ilgili farkındalık oluşturmak

 

 

 

ECZACI

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

 

 

14-15.10.2020

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

45 DK

 

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

[TEORİK]

 

 

OBEZİTE

AMAÇ: Obezite nedir, zararları nelerdir, dikkat edilmesi noktalar nelerdir.

HEDEF: Çalışanlarda farkındalık oluşturmak

 

 

DİYETİSYEN

 

 

TÜM PERSONEL

 

 

21-22.10.2020

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

60 DK

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

ECZANE EĞİTİMLERİ

[TEORİK]

-PEDİATRİDE GÜVENLİ İLAÇ UYGULAMALARI

AMAÇ: Konu ile ilgili birim çalışanları bilgilendirmek

HEDEF: Farkındalık oluşturmak

 

 

ECZACI

 

SAĞLIK PERSONELİ

 

 

04-05.11.2020

İNTERAKTİF

SLAYT

45

 

EĞİTİM SALONU

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

ÖZEL GÜN VE HAFTALAR

[TEORİK]

 

 

 

ORGAN BAĞIŞI

 

AMAÇ: Organ bağışının önemi hangi şartlarda ve kimler tarafın yapılacağı organ bağışı için izlenmesi gereken yasal işleyiş hakkında personeli bilgilendirmek

HEDEF: Organ bağışının önemi vurgulamak ve kişilerde farkındalık

oluşturmak

 

 

PSİKOLOG

SAİT

TAŞPINAR

 

 

 

 

 

TÜM PERSONEL

 

 

 

 

 

 

09-10.11.2020

 

 

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

40 DK

 

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

ECZANE EĞİTİMLERİ

[TEORİK]

 

GERİATRİDE GÜVENLİ İLAÇ UYGULAMALARI

AMAÇ: Konu ile ilgili çalışanları bilgilendirmek

HEDEF. Farkındalık oluşturmak

 

 

ECZACI

 

SAĞLIK PERSONELİ

 

18-19.11.2020

 

İNTERAKTİF

SLAYT

30 DK

 

EĞİTİM SALONU

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

TEORİK

HASTANEDE CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI

AMAÇ: Çalışanları konu hakkında bilgilendirmek

HEDEF: Farkındalık oluşturmak

 

Ş.ALİ KARAKUZ

 

TÜM PERSONEL

 

25-26.11.2020

İNTERAKTİF

SLAYT

40 DK

EĞİTİM SALONU

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

ECZANE EĞİTİMLERİ

[TEORİK]

 

-BÖLÜNEBİLİR VE EZİLEBİLİR İLAÇ

-İLAÇ-İLAÇ

-İLAÇ-BESİN ETKİLEŞİMİ

-İLAÇ GEÇİMSİZLİĞİ

AMAÇ: Bir arada kullanıldığı zaman birbirini etkisini bozan veya kotrendikasyon oluşturan ilaç ve yiyecekler hakkında tüm sağlık çalışanlarını bilgilendirmek

HEDEF: Hastaya zarar verecek uygulamalarda bulunmamak

 

 

 

 

ECZACI

 

 

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

 

 

 

 

08-09.12.2020

 

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

60 DK

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

TEORİK

 

MADDE BAĞIMLILIĞI

AMAÇ: Çalışanları konu hakkında bilgilendirmek

HEDEF: Farkındalık oluşturmak

 

EĞİTİM HEMŞİRESİ

 

TÜM PERSONEL

 

16-17.12.2020

İNTERAKTİF

SLAYT

40 DK

 

EĞİTİM SALONU

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

ECZANE EĞİTİMLERİ

[TEORİK]

 

-GEBELİK VE LAKTASYONDA İLAÇ UYGULAMALARI

-TEHLİKELİ İLAÇLARIN GÜVENLİ UYGULAMALARI

 

AMAÇ: Konu ile ilgili birim çalışanları bilgilendirmek

HEDEF: Farkındalık oluşturmak

 

 

 

ECZACI

 

 

 

SAĞLIK PERSONELİ

 

 

 

23-24.12.2020

 

İNTERAKTİF

SLAYT

60 DK

 

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

HASTA HAKLARI

[TEORİK]

 

 

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

HASTA MEMNUNİYETİ

ETİK VE HASTA HAKLARI

AMAÇ: Hastaneye başvuran tüm vatandaşların eşit koşullarda ve insanı haklar çerçevesinde ve kendi oluru ile hizmet alması, hizmet alırken uyması gereken kurallar hakkında tüm çalışanları bilgilendirmek

HEDEF: İnsan onuruna yakışır şekilde hizmet sunulması

 

 

 

 

HASTA HAKLARI BİRİM SORUMLUSU

 

 

TEMİZLİK

BİLGİ İŞLEM

GÜVENLİK

MUTFAK

İDARİ PERSONEL

 

 

 

 

18.02.2020

28.05.2020

26.28.2020

 

 

 

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

30 DK

 

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

 

BİLGİ

GÜVENLİĞİ

[TEORİK]

 

 

 

 

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ

HASTA MAHREMİYETİ

 

AMAÇ: Hasta ile ilgili bilgilerin doğru bir şekilde alınması saklanması ve bu bilgilere yetkisiz kişilerin ulaşmasının önlenmesinin önemi hakkında personeli bilgilendirmek

AMAÇ: Hastaneye muayene, tanı ve tedavi için başvuran hastaların mahremiyetinin korunmasının önemi hakkında personeli bilgilendirmek

HEDEF: Hasta bilgileri ve mahremiyetinin korunmasının önemi hakkında farkındalık oluşturmak

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM HEMŞİRESİ

 

 

 

TEMİZLİK

BİLGİ İŞLEM

GÜVENLİK

MUTFAK

İDARİ PERSONEL

 

 

 

 

 

 

 

 

18.02.2020

28.05.2020

26.08.2020

 

 

 

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

30 DK

 

 

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

BİLGİSAYAR EĞİTİMLERİ

[TEORİK]

 

BİLGİ YÖNT. ETKİN KULLANILABİLMESİ, UYGULAMALAR VE GÜNCELLENMESİ

AMAÇ: Çalışanlara sistem hakkında gerekli bilgi ve beceriyi vermek

HEDEF: Bilgi yönetim sisteminin çalışanlar tarafından etkin kullanılmasını sağlamak

 

 

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU

 

TEMİZLİK

BİLGİ İŞLEM

GÜVENLİK

MUTFAK

İDARİ PERSONEL

 

18.02.2020

28.05.2020

26.08.2020

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

20 DK

 

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

TEORİK

 

 

MHRS

 

AMAÇ: Merkezi hekim randevu sistemi ile ilgili çalışanları bilgilendirmek

HEDEF: Çalışanların MHRS ile ilgili karşılaşabilecekleri soru ve sorunlarla ilgili yeterli bilgiye sahip olması

 

 

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU

 

TEMİZLİK

BİLGİ İŞLEM

GÜVENLİK

MUTFAK

İDARİ PERSONEL

 

18.02.2020

28.05.2020

26.08.2020

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

20 DK

 

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

HASTA GÜVENLİĞİ

 

 

 

 

 

HASTA DÜŞMELERİ

HASTA TRANSFERİ

(Teorik)

AMAÇ: Düşme risk değerlendirmesi ve düşmelerin önlenmesi ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek

AMAÇ: Hasta transferinin nasıl yapılacağı ile ilgili çalışanları bilgilendirmek. HEDEF: Hastanın hastanede kaldığı sürede zarar görmesini engellemek

 

 

 

 

 

EĞİTİM HEMŞİRESİ

 

 

TEMİZLİK

BİLGİ İŞLEM

GÜVENLİK

MUTFAK

İDARİ PERSONEL

 

 

 

 

03.03.2020

16.06.2020

08.09.2020

 

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

20 DK

 

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

ENFEKSİYON

[TEORİK]

 

 

İZOLASYON UYGULAMALARI VE FİGÜRLERİ

AMAÇ: Çalışanları izolasyon önlemlerinin önemi ve kullanımı hakkında bilgilendirmek

HEDEF: Enfeksiyonları önleme ve çalışan sağlığını korumada kullanılacak temel davranışları kazandırmak

 

 

 

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

 

TEMİZLİK

BİLGİ İŞLEM

GÜVENLİK

MUTFAK

İDARİ PERSONEL

 

 

03.03.2020

16.06.2020

08.09.2020

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

20 DK

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

[TEORİK]

 

 

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMI

KESİCİ DELİCİ ALET

YARALANMALARI

 

AMAÇ: Karşılaşılabilecek kimyasal, radyolojik, fiziksel, çevresel zararlardan ve kan ve vücut sekresyonları ile bulaşan enfeksiyonlardan korumak için çalışan güvenliğini sağlamaya yönelik bilgilendirmek

HEDEF: Çalışan sağlığını

korumada kullanılacak temel davranışları kazandırmak

 

 

 

 

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

 

 

 

TEMİZLİK

BİLGİ İŞLEM

GÜVENLİK

MUTFAK

İDARİ PERSONEL

 

 

 

 

 

03.03.2020

16.06.2020

08.09.2020

 

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

20 DK

 

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

HASTA GÜVENLİĞİ

[TEORİK]

 

 

KİMLİK TANIMLAYICILARIN KULLANIMI VE DOĞRULANMASI

(Teorik)

AMAÇ: Hasta güvenliğini sağlamak açısından hastada kullanılacak kimlik tanımlayıcıların özellikleri ve kimlik doğrulamanın nasıl ve zamanlarda yapılacağı konusunda sağlık personelini bilgilendirmek

HEDEF: Sağlık personeline kimlik tanımlayıcıların önemini kavratmak

 

 

 

 

 

KALİTE DİREKTÖRÜ

 

 

TEMİZLİK

BİLGİ İŞLEM

GÜVENLİK

MUTFAK

İDARİ PERSONEL

 

 

 

 

03.03.2020

16.06.2020

08.09.2020

 

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

20 DK

 

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

ENFEKSİYON

[TEORİK]

 

 

EL HİJYENİ

(TEORİK)

AMAÇ: El hijyeninin önemini ve uygulama yöntemlerini anlatmak

HEDEF: El hijyeninin enfeksiyonların önlenmesindeki önemini anlatmak

 

 

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

TEMİZLİK

BİLGİ İŞLEM

GÜVENLİK

MUTFAK

İDARİ PERSONEL

 

20.03.2020

24.06.2020

22.09.2020

 

İNTERAKTİF

SLAYT

20 DK

 

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

ENFEKSİYON

[TEORİK]

 

HASTANE ENFEKSİYONLARI

(Teorik)

AMAÇ:Hastane enfeksiyonlarının kontrolü ve önlenmesi konusunda bilgi sahibi olmak

HEDEF: Hastane enfeksiyonları ve standart önlemlerin önemini açıklayabilmek

 

 

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

TEMİZLİK

BİLGİ İŞLEM

GÜVENLİK

MUTFAK

İDARİ PERSONEL

 

 

20.03.2020

24.06.2020

22.09.2020

 

İNTERAKTİF

SLAYT

20 DK

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

TEMİZLİK

[TEORİK]

HASTANE VE RİSKLİ ALANLARIN TEMİZLİĞİ/HASTANE ENFEKSİYONLARI VE DEZENFEKSİYON

 

AMAÇ: Hastane Riskli Alanların Anlatılması Dezenfektanların Çalışanlar Tarafından Doğru Kullanılmasını Sağlamak

HEDEF: Çalışanlara temel temizlik kurallarını öğretmek

 

 

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

 

 

 

 

TEMİZLİK

BİLGİ İŞLEM

GÜVENLİK

MUTFAK

İDARİ PERSONEL

 

20.03.2020

24.06.2020

22.09.2020

 

İNTERAKTİF

SLAYT

30 DK

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

TEMİZLİK

[TEORİK]

 

 

 

ATIK YÖNETİMİ

(Teorik)

AMAÇ: Atıkların usulüne uygun olarak ayrıştırılması taşıma ve depolamada dikkat edilecek noktalar hakkında çalışanları bilgilendirmek

HEDEF: Atıkların uygun şekilde bertarafını sağlamak

 

 

 

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

 

TEMİZLİK

BİLGİ İŞLEM

GÜVENLİK

MUTFAK

İDARİ PERSONEL

 

 

20.03.2020

24.06.2020

22.09.2020

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

30 DK

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

 

AFET YÖNETİMİ

[TEORİK]

 

 

KRİZE MÜDAHALE VE AFET YÖNETİMİ

YANGIN SÖNDÜRÜCÜLERİN KULLANIMI

 

AMAÇ: Herhangi bir acil durum ve afet halinde yapılması gerekenler öncesinde alınması gereken önlemler ve işleyişin devamını

sağlayacak prosedürler hakkında ilgili personeli bilgilendirmek

HEDEF: Kayıp ve hasarın en aza indirilmesi ve en kısa sürede işleyişin normale dönmesi için farkındalık oluşturmak

 

 

 

 

 

Ş. Ali KARAKUZ

 

 

 

 

TEMİZLİK

BİLGİ İŞLEM

GÜVENLİK

MUTFAK

İDARİ PERSONEL

 

 

 

 

02.04.2020

01.07.2020

06.10.2020

 

 

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

1 SAAT

 

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

SAĞLIKTA KALİTE STANDART-LARI

 

GÜVENLİK RAPORLAMA

ÇALIŞAN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

 

AMAÇ: Güvenlik raporlama sistemini ve hangi durumları rapor edeceğini bilme

HEDEF: Güvenlik raporlama sistemi konusunda çalışanlarda farkındalık oluşturmak

 

 

 

KALİTE DİREKTÖRÜ

TEMİZLİK

BİLGİ İŞLEM

GÜVENLİK

MUTFAK

İDARİ PERSONEL

 

30.04.2020

29.07.2020

27.10.2020

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

30 DK

 

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

 

 

SAĞLIK TARAMALARI

 

Amaç: Çalışanın, çalışma ortamından kaynaklanabilecek fiziksel ve psikolojik zararlarının önlenmesine yönelik bilgilendirilmesi

HEDEF: Yapılması gereken doğru davranışları kazandırmak

 

 

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

 

 

TEMİZLİK

BİLGİ İŞLEM

GÜVENLİK

MUTFAK

 

 

30.04.2020

29.07.2020

27.10.2020

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

20 DK

 

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

[TEORİK]

 

 

RADYASYON GÜVENLİĞİ

 

AMAÇ: Radyasyon nedir ne amaçla kullanılır zararları nedir korunma yolları nelerdir konularında çalışanları bilgilendirmek

HEDEF: Çalışanlarda farkındalık oluşturmak

 

 

 

RADYOLOJİ UZM.

 

 

TEMİZLİK

BİLGİ İŞLEM

GÜVENLİK

MUTFAK

İDARİ PERSONEL

 

 

30.04.2020

29.07.2020

27.10.2020

 

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

20 DK

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

[TEORİK]

 

 

 

ERGONOMİ

 

AMAÇ: Çalışma ortamında kas ve iskelet sistemimizi korumak için dikkat etmemiz gereken noktalar ve doğru hareket ve egzersiz uygulamaları hakkında tüm çalışanları bilgilendirmek

HEDEF: Doğru alışkanlıklar geliştirmek

 

 

 

FİZİK TED. TEK.

 

TEMİZLİK

BİLGİ İŞLEM

GÜVENLİK

MUTFAK İDARİ PERSONEL

 

30.04.2020

29.07.2020

27.10.2020

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

20 DK

 

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

RENKLİ KODLAR

[TEORİK]

 

MAVİ KOD

PEMBE KOD

BEYAZ KOD

KIRMIZI KOD

 

AMAÇ: Tüm personeli hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak amacıyla acil müdahaleye ihtiyaç duyulan hallerde neler yapması gerektiği konusunda bilgilendirmek

HEDEF: Tüm personelin renkli kodlar hakkında gerekli bilgiye sahip olması

 

 

 

KALİTE BİRİM ÇALIŞANI

 

 

TEMİZLİK

BİLGİ İŞLEM

GÜVENLİK

MUTFAK

İDARİ PERSONEL

 

 

 

06.05.2020

14.07.2020

13.10.2020

 

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

30 DK

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

CPR

(TEMEL

TEORİK)

 

 

 

CPR

 

AMAÇ: Çalışanlara gelişebilecek bir arrest durumunda hastanın yaşam fonksiyonlarının devamı için gerekli olan uygulama eğitimlerini vermek

HEDEF: Hayati fonksiyonların devamı için gerekli olan becerileri kazandırmak

 

 

RADYOLOJİ

UZMANI

 

TEMİZLİK

BİLGİ İŞLEM

GÜVENLİK

MUTFAK

İDARİ PERSONEL

 

06.05.2020

14.07.2020

13.10.2020

 

İNTERAKTİF

SLAYT

1 SAAT

 

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM VE GELİŞİM EĞİTİMLERİ

 

ÇALIŞAN HAKLARI

[TEORİK]

-KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

-GÖRGÜ KURALLARI

-GENEL HASTA PSİKOLOJİSİ

-ZOR İNSANLA BAŞA ÇIKMA

-TÜKENMİŞLİK SEND.

-EMPATİ

-BEDEN DİLİ

-ÖFKE KONTROLÜ

-STRES YÖNETİMİ

-MOBİNG

-ÇALIŞAN HAKLARI GENLG.

AMAÇ: İletişim yöntemlerinin doğru ve etkili kullanılmasını sağlamak

AMAÇ:Psikolojik şiddet konusunda çalışanları bilinçlendirmek

HEDEF: Çalışanlara mesai arkadaşları hasta ve hasta yakınları ile sağlıklı iletişim alışkanlıkları kazandırmak

AMAÇ: Çalışanları yasal hakları hakkında bilgilendirmek

HEDEF: Çalışanlarda farkındalık oluşturmak

 

 

 

 

 

SAİT TAŞPINAR

 

PSİKOLOG

 

 

 

 

 

TEMİZLİK

BİLGİ İŞLEM

GÜVENLİK

MUTFAK

İDARİ PERSONEL

 

 

 

 

 

 

13.05.2020

11.08.2020

11.11.2020

 

 

 

 

 

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

90 DK

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

 

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

BİLGİSAYAR

[TEORİK]

*SAĞLIK NET ENTEGRASYON SİST.

*HASTANE BİLGİ YÖNT. SİST.

*TEMEL AĞ EĞİTİMİ

 

AMAÇ: İlgili personellere konuyla ilgili bilgilendirme yapmak

HEDEF: Farkındalık oluşturmak

 

 

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU

 

 

 

BİLGİ İŞLEM PERSONELİ

 

 

 

21.07.2020

 

İNTERAKTİF

SLAYT

1 SAAT

 

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

 

 

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

[TEORİK]

 

 

 

DOSYALAMA TEKNİKLERİ

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI

DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

ÇKYS PROJES

 

AMAÇ: Resmi yazışmalarda kullanılacak usul ve esasların ve dosyalama tekniklerinin standartlaşmasını sağlamak

Kurumumuzda bulunan arşiv malzemelerinin usulüne uygun olarak kayıt altına alınıp saklanmasını sağlamak

Bilgi teknolojilerini kullanarak daha çağdaş, verimli ve kurumsal bir yapıya geçilmesini sağlamak

HEDEF: İşin gerektirdiği temel mesleki becerileri kazandırmanın yanı sıra eğitim eksikliklerini tamamlamak

 

 

 

 

 

İDARİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

 

 

 

 

PERSONEL ÖZLÜK

TAHAKKUK

ARŞİV

 

 

 

 

 

 

 

25.02.2020

 

 

 

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

1 SAAT

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

 

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

 

 

MEVZUAT EĞİTİMLERİ

[TEORİK]

 

 

KAMU İHALE KANUNU MALİ MEVZUAT SOSYAL GÜVENLİK REFORMU VE UYGULAMALARI

5018 SAYILI KAMU MALI YÖNETİMİ VE KONTROLÜ

 

AMAÇ: Kamu kaynağı kullanılarak yapılacak olan ihalelerde uygulanacak usul ve esasların anlatılması

AMAÇ: Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli kullanılmasını, bütçe hazırlanması uygulanması ve kontrolünü sağlamak için gerekli bilgileri vermek

HEDEF: Kamu kaynaklarını etkili ve verimli kullanmak

 

 

 

İDARİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

 

 

 

 

SATIN ALMA

 

 

 

 

 

26.03.2020

 

 

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

1 SAAT

 

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

[TEORİK]

 

 

ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA

İLETİŞİM BECERİLERİ

 

AMAÇ: Oluşabilecek enfeksiyonların önlenmesi ve korunma yolları hakkında bilgilendirmek, uygun iletişim yollarını anlatmak

HEDEF: Cenazenin uygun şekilde ailesine teslim etmek

 

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

EĞİTİM HEMŞİRESİ

 

 

 

MORG GÖREVLİSİ

 

 

 

20.04.2020

 

 

DÜZ ANLATIM

1 SAAT

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

İDARİ BİRİM BAZLI MEVZUAT EĞİTİMLERİ

[TEORİK]

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU EĞİTİMİ

SAĞLIK BAKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI

 

AMAÇ:657 sayılı devlet memurları kanunu hakkında ilgili personeli bilgilendirmek.

AMAÇ: Sağlık bakanlığı üst yapılanması hakkında çalışanları bilgilendirmek.

HEDEF: Yasal mevzuat ve işleyiş ile ilgili bilgiendirmek.

 

 

İDARİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

 

GECE İDARİ MEMUR

SANTRAL

 

 

 

20.05.2020

 

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

1 SAAT

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

ÇAMAŞIRHANE EĞİTİMLERİ

[TEORİK]

 

ÇAMAŞIR KABUL, TESLİM VE DEPOLAMA

DOĞRU MİKTARDA TEMİZLİK MADDESİ KULLANIMI EKİPMAN KULLANIMI

 

AMAÇ: Çamaşırhaneye gelen kirli çamaşırların kabulü kirli ve temiz çamaşırların depolanması yıkamada kullanılacak temizlik maddelerinin doğru miktarlarda kullanılması ile ilgili gerekli bilgileri vermek

HEDEF: Çamaşırların uygun şekilde temizlenmesi

 

 

 

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

 

 

 

ÇAMAŞIRHANE PERSONELİ

 

 

12.03.2020

11.06.2020

10.09.2020

 

 

 

 

DÜZ ANLATIM

1 SAAT

 

 

 

 

ÇAMAŞIRHANE

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

İDARİ BİRİM BAZLI MEVZUAT EĞİTİMLERİ

[TEORİK]

DÖNER SERMAYE YÖNETMELİĞİ VE PERSONEL BORDRO TAKİP SİSTEMİ

*TEK DÜZEN MUHASEBE SİST.

*6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU

AMAÇ: Çalışan personelin maaş, harcirah, ve ek ödemelerinin hangi usul ve esaslar çerçevesinde yapılacağı konusunda görevli personeli bilgilendirmek

HEDEF: Personel ödemelerinin mevcut yönetmelikler doğrultusunda hazırlanması

 

 

 

İDARİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

 

 

 

MUTEMETLİK

PERSONELİ

 

 

 

 

 

11.06.2020

 

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

1 SAAT

 

 

 

 

 

MUTEMETLİK

 

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

[TEORİK]

 

 

 

TRAFİK KURALLARI

 

AMAÇ: Görevli personeli uyması gereken trafik kuralları ve önemi ile ilgili olarak bilgilendirmek

HEDEF: Uyulması gereken ve güncellenen kurallar hakkında görevlilerde farkındalık oluşturmak

 

İDARİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

 

 

ŞOFÖR

 

 

 

07.07.2020

 

İNTERAKTİF

SLAYT

1 SAAT

 

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

[TEORİK]

 

 

 

KLİNİK KODLAMA

 

AMAÇ: Sandıklı devlet hastanesi hekimlere tanı ilişkili gruplar sistemi hakkında bilgilendirme yapmak

HEDEF: Konu ile ilgili olarak farkındalık oluşturmak

 

KLİNİK KODLAMA BİRİM SORUMLUSU

VE DANIŞMAN HEKİMİ

 

 

 

UZMAN HEKİMLER

 

 

 

10.07.2020

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

1 SAAT

 

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

[TEORİK]

 

 

DAĞITIM ANAHTARLARI

 

 

AMAÇ: Konu hakkında ilgili kişileri bilgilendirmek

HEDEF: Konu hakkında farkındalık oluşturmak

 

İDARİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

 

TİG PERSONELİ

 

 

11.08.2020

 

İNTERAKTİF

SLAYT

30 DK

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

İDARİ BİRİM BAZLI MEVZUAT EĞİTİMLERİ

[TEORİK]

 

 

DEPOLAMA VE ENVANTER YÖNETİMİ

KRİTİK STOK SEVİYESİ

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

 

AMAÇ: Depolama, envanter yönetimi, kritik stok seviyesi ve taşınır mal yönetmeliği ile ilgili yapılması gerekenler uyulması gereken prosedürler ve yönetmelikler hakkında çalışanları bilgilendirmek

HEDEF: İşleyişin düzenli ve kurallarına uygun şekilde devam etmesini sağlamak

 

 

 

İDARİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

 

AMBAR VE DEPO MEMURU

AYNİYAT SAYMANI

 

 

 

 

 

10.09.2020

 

 

 

 

DÜZ ANLATIM

1 SAAT

 

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİMLERİ

SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ

TIBBİ TERMİNOLOJİ

VERİ TOPLAMA, GİRİŞİ VE DEĞERLENDİRME YÖNT.

 

AMAÇ: İlgili personellere konuyla ilgili bilgilendirme yapmak

HEDEF: Farkındalık oluşturmak

 

İDARİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

 

İSTAİSTİK

 

 

30.09.2020

 

DÜZ ANLATIM

1 SAAT

 

 

İSTATİSTİK

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

MUTFAK EĞİTİMLERİ

(TEORİK)

 

 

 

MUTFAK HİJYENİ

 

ATIK YÖNETİMİ

AMAÇ: Depolama, üretim ve servisbölümlerinde gıda hijyeni ile ilgiliuyulması gereken hijyen kurallarını birim çalışanlarına anlatmak

AMAÇ: Atıkların uygun şekilde bertarafını sağlamak

HEDEF: Mutfak hijyeni ve atıkların bertarafı hakkında doğru uygulamaları çalışanlara kazandırmak

 

 

 

 

 

DİYETİSYEN

 

 

 

 

 

MUTFAK PERSONELİ

 

 

 

 

 

22.01.2020

 

 

 

 

DÜZ ANLATIM

1 SAAT

 

 

 

 

 

MUTFAK

 

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

 

MUTFAK EĞİTİMLERİ

(TEORİK)

 

 

 

 

*BESİN KALİTESİ

YİYECEK SATIN ALMA VE KONTROL YNT.

*GIDA GÜVENLİĞİ YÖNT.

 

AMAÇ: Besin maddelerini satın alırken alırken dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında ilgili personeli bilgilendirmek

AMAÇ: Sağlıklı gıda üretimini sağlamak amacıyla gıdaların üretim, işleme, saklama, taşıma ve dağıtım aşamalarında gerekli kurallara uyulması ve önlemlerin alınmasını sağlamak

HEDEF: Besin maddelerin alırken ve kullanırken uyulması gereken kurallar hakkında ilgili kişileri bilgilendirmek

 

 

 

 

 

 

DİYETİSYEN

 

 

 

 

 

 

MUTFAK PERSONELİ

 

 

 

 

 

 

20.02.2020

 

 

 

 

 

DÜZ ANLATIM

1 SAAT

 

 

 

 

 

 

MUTFAK

 

 

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

MUTFAK EĞİTİMLERİ

(TEORİK)

 

*YİYECEK DEPOLAMA VE MUHAFAZA TEKNİKLERİ

*GENİŞ ÇAPTA BESİN HAZIRLAMA VE PİŞİRME TEKNİKLERİ

 

AMAÇ: Gıda maddelerinin uygun şekilde depolanması saklanması ve hazırlanmasına yönelik gerekli bilgileri vermek

HEDEF: Gıda maddelerini usulüne uygun şekilde muhafaza etmek hazırlamak

 

 

 

DİYETİSYEN

 

 

 

MUTFAK PERSONELİ

 

 

 

20.03.2020

 

 

DÜZ ANLATIM

1 SAAT

 

 

 

MUTFAK

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

MUTFAK EĞİTİMLERİ

(TEORİK)

*TBS’DE KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ E ISO 9000-22000 KALİTE STANDARTLARI

*MUTFAK DONANIM İLKELERİ

AMAÇ: Konuyla ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar yapılması gereken hakkında ilgili çalışanları bilgilendirmek

HEDEF: konu hakkında çalışanlarda farkındalık oluşturmak

 

 

 

DİYETİSYEN

 

 

 

MUTFAK PERSONELİ

 

 

 

20.04.2020

 

 

DÜZ ANLATIM

1 SAAT

 

 

 

MUTFAK

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

 

MUTFAK EĞİTİMLERİ

(TEORİK)

 

 

YATAN HASTA SERVİSİNDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR-DİYET KARTLARININ DOĞRU UYGULANMASI

*YİYECEK VE İÇECEK SERVİS YÖNT. *GÖRGÜ KURALLARI

 

AMAÇ: Yatan hasta yemeklerinin servisinde nelere dikkat edilmesi gerektiği diyet listelerin nasıl değerlendirileceği hakkında ilgili personeli bilgilendirmek

HEDEF: İlgili personeli bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak

AMAÇ: Yiyecek servisi görgü kuralları ve önemi hakkında ilgili çalışanları bilgilendirmek

HEDEF: Birim çalışanlarında farkındalık oluşturmak

 

 

 

 

 

 

DİYETİSYEN

 

 

 

 

 

 

MUTFAK PERSONELİ

 

 

 

 

 

 

 

 

20.05.2020

 

 

 

 

 

DÜZ ANLATIM

1 SAAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUTFAK

 

 

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

TEMİZLİK

[TEORİK]

 

 

HASTANE VE RİSKLİ ALANLARIN TEMİZLİĞİ DEZENFEKSİYON

AMAÇ: Hastane Riskli Alanların Anlatılması Dezenfektanların Çalışanlar Tarafından Doğru Kullanılmasını Sağlamak

HEDEF: Çalışanlara temel temizlik kurallarını öğretmek

 

 

 

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

 

 

 

 

TEMİZLİK

 

22.01.2020 12.03.2020

20.05.2020

04.08.2020

03.11.2020

29.12.2020

 

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

ATIK

[TEORİK]

 

TİBBİ ATIKLARIN GÜVENLİ TRANSFERİ

 

AMAÇ: Hastanede çıkan tıbbi atıkların hasta ve çalışanlar açısında sağlık sorunu oluşturmasını engellemek HEDEF: Tıbbi atıkların uygun şekilde depolara transferini sağlamak

 

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

 

TİBBİ ATIK PERSONELİ

 

 

22.01.2020

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

 

EĞİTİM SALONU

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

[TEORİK]

- ÇALIŞMA MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİLER

-ÇALIŞANLARIN YASAL HAK ve SORUMLULUKLARI

-İŞ KAZASI ve MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN HUKUKİ SONUÇLAR

- İŞ EKİPMANLARININ

GÜVENLİ KULLANIMI

- GÜVENLİK ve SAĞLIK İŞARETLERİ

- PARLAMA, PATLAMA, YANGIN ve YANGINDAN KORUNMA

- TAHLİYE ve KURTARMA

 

 

 

AMAÇ: Çalışma ortamında karşılaşılabilecek olumsuzluklar alınabilecek tedbirler yapılması gerekenler ve sonuçları, karşılaşılabilecek hastalıklar hak-kında çalışanları bilgilendirmek

HEDEF: Risk faktörleri, meslek hastalıkları önlemler hakkında çalışanlarda farkındalık oluşturmak

 

 

 

 

 

 

İŞ YERİ HEMŞİRESİ

SİVİL SAVUNMA SORUMLUSU

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜM PERSONEL

 

 

 

 

 

 

 

14.04.2020

09.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

[TEORİK]

-MESLEK HASTALIKLARI SEBEPLERİ

- HASTALIKTAN KORUNMA PRENSİPLERİ ve KORUNMA TEKNİKLERİNİN UYG.

- İLK YARDIM

- ELEKTRİK, TEHLİKELERİ, RİSKLERİ ve ÖNLEMLER

AMAÇ: Çalışma ortamında karşılaşılabilecek olumsuzluklar alınabilecek tedbirler yapılması gerekenler ve sonuçları, karşılaşılabilecek hastalıklar hak-kında çalışanları bilgilendirmek

HEDEF: Risk faktörleri, meslek hastalıkları önlemler hakkında çalışanlarda farkındalık oluşturmak

 

 

 

İŞ YERİ HEKİMİ

İŞ YERİ HEMŞİRESİ

 

 

 

 

 

TÜM PERSONEL

 

 

 

 

15.04.2020

10.06.2020

 

 

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

 

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

[TEORİK]

- İŞ KAZALARININ SEBEPLERİ ve KORUNMA PRENSİPLERİ ile TEKNİKLERİNİN UYG.

- İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ GENEL KURALLARI ve GÜVENLİK KÜLTÜRÜ

- ERGONOMİK RİSK ETM.

-EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMA

-ELLE KALDIRMA ve TAŞIMA

 

AMAÇ: Çalışma ortamında karşılaşılabilecek olumsuzluklar alınabilecek tedbirler yapılması gerekenler ve sonuçları, karşılaşılabilecek hastalıklar hak-kında çalışanları bilgilendirmek

HEDEF: Risk faktörleri, meslek hastalıkları önlemler hakkında çalışanlarda farkındalık oluşturmak

 

 

 

 

 

İŞ YERİ HEKİMİ

FİZİK TEDAVİ TEKN.

 

 

 

 

 

 

TÜM PERSONEL

 

 

 

 

 

16.04.2020

11.06.2020

 

 

 

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

 

 

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

[TEORİK]

 

-İŞYERİ TEMİZLİĞİ ve

DÜZEN

-KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMI

-BİYOLOJİK RİSK ETM.

-PSİKOSOSYAL RİSK ETM.

-FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ

-KİMYASAL RİSK ETM.

AMAÇ: Çalışma ortamında karşılaşılabilecek olumsuzluklar alınabilecek tedbirler yapılması gerekenler ve sonuçları, karşılaşılabilecek hastalıklar hak-kında çalışanları bilgilendirmek

HEDEF: Risk faktörleri, meslek hastalıkları önlemler hakkında çalışanlarda farkındalık oluşturmak

 

 

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

İŞ YERİ HEMŞİRESİ

 

 

 

 

 

TÜM PERSONEL

 

 

 

 

17.04.2020

12.06.2020

 

 

 

 

İNTERAKTİF

SLAYT

 

 

 

 

EĞİTİM SALONU

 

 

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU