T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Sandıklı Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Sandıklı Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Öz Değerlendirme Takvimi

Güncelleme Tarihi: 19/06/2020

PLANLANAN ÖZDEĞERLENDİRME TARİHLERİ

BÖLÜMLERE HABER VERME TARİHİ

ÖZDEĞERLENDİRME EKİBİ

ÖZDEĞERLENDİRME YAPILACAK BİRİMLER

BÖLÜM SORUMLULARI

ZAMAN

HER BİRİM İÇİN

 

1

02.03.2020

11:00

19.02.2020

Bşkn: Yüksel ERSOY

Üye: Yılmaz KUMDAKÇI

Üye: Safiye TİFU

Kurumsal Yapı

Op.Dr.Hazım BOZCA

1-2 saat

2

 

02.03.2020

14:00

19.02.2020

Bşkn: Op.Dr. Önder KAPLAN

Üye: Ümran ALAYBEYOĞLU

Üye: Betül KOÇPINAR

Kalite Yönetimi

Doküman Yönetimi

Yüksel ERSOY

1-2 saat

3

03.03.2020

10:00

19.02.2020

Bşkn: Op.Dr. Önder KAPLAN

Üye: Yüksel ERSOY

Üye: Betül KOÇPINAR

Risk Yönetimi

Op.Dr.Hazım BOZCA

1-2 saat

4

03.03.2020

13:00

19.02.2020

Bşkn:Ümran ALAYBEYOĞLU

Üye:Şerife ÖZER

Üye: Betül KOÇPINAR

Güvenlik Raporlama Sistemi

Yüksel ERSOY

1-2 saat

5

03.03.2020

15:00

19.02.2020

Bşkn: Yüksel ERSOY

Üye: Yılmaz KUMDAKÇI

Üye: Selçuk KARAYEL

Acil Durum Afet Yönetimi

Şerif Ali KARAKUZ

1-2 saat

6

04.03.2020

10:00

 

19.02.2020

Bşkn: Yüksel ERSOY

Üye: Şerife ÖZER

Üye: Safiye TİFU

Eğitim Yönetimi

Ayşegül TÜRKMEN

1-2 saat

7

04.03.2020

13:00

 

19.02.2020

Bşkn: Yüksel ERSOY

Üye: Betül KOÇPINAR

Üye: Safiye TİFU

Sosyal Sorumluluk

Hilal ORUÇOĞLU

1-2 saat

8

04.03.2020

15:00

 

19.02.2020

Bşkn: Yüksel ERSOY

Üye: Yılmaz KUMDAKÇI

Üye: Safiye TİFU

Hasta Deneyimi

Ümran ALAYBEYOĞLU

1-2 saat

9

 

 

05.03.2020

11:00

 

19.02.2020

Bşkn:Op.Dr. Önder KAPLAN

Üye: Yüksel ERSOY

Üye: Selçuk KARAYEL

Hizmete Erişim

Safiye ÇETİNKAYA

1-2 saat

10

 

 

05.03.2020

13:00

 

19.02.2020

Bşkn: Op.Dr.Önder KAPLAN

Üye: Betül KOÇPINAR

Üye: Safiye TİFU

Yaşam sonu hiz.

SELÇUK KARAYEL

1-2 saat

11

 

 

05.03.2020

15:00

 

19.02.2020

Bşkn: Selçuk KARAYEL

Üye: Yüksel ERSOY

Üye: Safiye TİFU

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Op.Dr. Önder KAPLAN

1-2 saat

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

06.03.2020

G.cerrahi ser: 09:00

19.02.2020

Bşkn: Yüksel ERSOY

Üye: Safiye TİFU

Üye: Raziye BAŞKURT

Üye: İlkay MUTİ

 

 

 

 

 

 

Hasta Bakımı

 

 

 

 

 

Ümran ALAYBEYOĞLU

(Tüm Klinik Sorumluları)

 

 

 

 

 

1-2 saat

06.03.2020

Dahiliye 1 ser:09:30

19.02.2020

Bşkn: Yüksel ERSOY

Üye: Safiye TİFU

Üye: Raziye BAŞKURT

Üye:Hülya KUM ÇALIŞKAN

06.03.2020

Dahiliye 2 ser:10:00

19.02.2020

Bşkn: Yüksel ERSOY

Üye: Safiye TİFU

Üye: İsmail KAVLAK Üye:Hatice KILINÇ

06.03.2020

Çocuk ser :10:30

19.02.2020

Bşkn: Yüksel ERSOY

Üye: Safiye TİFU

Üye:HülyaSOYDANOĞLU

Üye:Esin SÖĞÜT

06.03.2020

Palyatif ser :11:00

19.02.2020

Bşkn: Yüksel ERSOY

Üye: Safiye TİFU

Üye:İlkay MUTİ

Üye: Hülya KUM ÇALIŞKAN

 

06.03.2020

K.doğum ser:11:30

 

 

19.02.2020

 

Bşkn: Yüksel ERSOY

Üye: Safiye TİFU

Üye: İsmail KAVLAK

Üye: Hatice KILINÇ

06.03.2020

1.basamak/2.basamak Yoğun Bakım serv: 12:00

 

19.02.2020

Bşkn: Yüksel ERSOY

Üye: Safiye TİFU

Üye:HülyaSOYDANOĞLU

Üye:Esin SÖĞÜT

13

 

 

06.03.2020

13:00

 

19.02.2020

Bşkn: Op.Dr.Önder KAPLAN

Üye: Betül KOÇPINAR

Üye: Yüksel ERSOY

İlaç Yönetimi

Oğuzhan KESMEZ

1-2 saat

14

 

 

06.03.2020

15:00

 

19.02.2020

Bşkn: Ümran ALAYBEYOĞLU

Üye: Yüksel ERSOY

Üye: Yılmaz KUMDAKÇI

Enfeksiyonların Önlenmesi

Şerife ÖZER

1-2 saat

15

 

 

09.03.2020

10:00

 

19.02.2020

Bşkn: Yüksel ERSOY

Üye: Ümran ALAYBEYOĞLU

Üye: Safiye TİFU

Sterilizasyon Hiz.

Ayşe ÇETİN

1-2 saat

16

 

 

09.03.2020

13:00

 

19.02.2020

Bşkn: Op.Dr.Önder KAPLAN

Üye: Yüksel ERSOY

Üye: Şerife ÖZER

Transfüzyon Hiz.

İbrahim HÜRYAŞAR

1-2 saat

17

 

 

09.03.2020

15:00

 

19.02.2020

Bşkn: Yüksel ERSOY

Üye: Selçuk KARAYEL

Üye: Ümran ALAYBEYOĞLU

Radyasyon Güv.

Kadir VİRAN

1-2 saat

18

 

 

10.03.2020

10:00

 

19.02.2020

Bşkn: Yüksel ERSOY

Üye: Şerife ÖZER

Üye: Safiye TİFU

Acil Servis

Muharrem KILIÇARSLAN

1-2 saat

 

19

10.03.2020

13:00

 

19.02.2020

Bşkn: Yüksel ERSOY

Üye: Betül KOÇPINAR

Üye: Selçuk KARAYEL

Ameliyathane

Hasan ÖZKURT

1-2 saat

 

20

10.03.2020

15:00

 

19.02.2020

Bşkn: Yüksel ERSOY

Üye: Yılmaz KUMDAKÇI

Üye: Safiye TİFU

Yoğun Bakım

(1.ve 2 basamak)

Hülya KUM ÇALIŞKAN

1-2 saat

21

 

11.03.2020

10:00

19.02.2020

Bşkn: Yüksel ERSOY

Üye: Safiye TİFU

Üye: Şerife ÖZER

Doğum Hiz.

İlkay MUTİ

1-2 saat

22

 

 

11.03.2020

13:00

19.02.2020

Bşkn: Yüksel ERSOY

Üye: Betül KOÇPINAR

Üye: Safiye TİFU

Diyaliz

Ebru MERCAN

1-2 saat

23

 

 

11.03.2020

15:00

19.02.2020

Bşkn: Yüksel ERSOY

Üye: Betül KOÇPINAR

Üye: Safiye TİFU

Biyokimya/ Mikrobiyoloji

İbrahim HÜRYAŞAR

 

1-2 saat

24

 

 

12.03.2020

10:00

 

19.02.2020

Bşkn: Op.Dr.Önder KAPLAN

Üye: Yüksel ERSOY

Üye: Safiye TİFU

Tesis Yönetimi

Selçuk KARAYEL

1-2 saat

25

 

12.03.2020

13:00

 

19.02.2020

Bşkn: Op.Dr.Önder KAPLAN

Üye: Safiye TİFU

Üye: Betül KOÇPINAR

 

Otelcilik Hiz.

Selçuk KARAYEL

1-2 saat

 

26

12.03.2020

15:00

 

19.02.2020

Bşkn: Selçuk KARAYEL

Üye: Yılmaz KUMDAKÇI

Üye: Yüksel ERSOY

 

Bilgi Sistem Yön.

Mustafa AYDAR

1-2 saat

27

 

13.03.2020

10:00

19.02.2020

Bşkn: Selçuk KARAYEL

Üye: Yüksel ERSOY

Üye: Safiye TİFU

 

Malzeme Cihaz Yön.

Dürdane ÇOKRAK

1-2 saat

28

 

13.03.2020

13:00

19.02.2020

Bşkn: Yılmaz KUMDAKÇI

Üye: Betül KOÇPINAR

Üye: Safiye TİFU

 

 

Tıbbi Kayıt Arşiv

Recep YAYLA

1-2 saat

 

29

13.02.2020

15:00

19.02.2020

Bşkn: Selçuk KARAYEL

Üye: Yüksel ERSOY

Üye: Safiye TİFU

 

Atık Yönetimi

Şerife ÖZER

1-2 saat

30

 

16.03.2020

10:00

19.02.2020

Bşkn: Yüksel ERSOY

Üye: Safiye TİFU

Üye: Şerife ÖZER

 

Dış Kaynak Kullanım

Selçuk KARAYEL

1-2 saat

31

 

16.03.2020

13:00

19.02.2020

Bşkn: Op.Dr.Önder KAPLAN

Üye:Ümran ALAYBEYOĞLU

Üye: Betül KOÇPINAR

Göstergelerin İzlenmesi

Yüksel ERSOY

1-2 Saat

Sağlık Bakım Hiz. Md.

Ümran ALAYBEYOĞLU

Kalite Verimlilik Dir.

Yüksel ERSOY

İdari Mali İşler Md.

Selçuk KARAYEL

 

Başhekim Yardımcısı

Op.Dr.Önder KAPLAN

Başhekim

Op.Dr.HazımBOZCA