T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Sandıklı Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Sandıklı Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Öz Değerlendirme Takvimi

Güncelleme Tarihi: 30/09/2019
PLANLANAN ÖZDEĞERLENDİRME TARİHLERİ

BÖLÜMLERE HABER VERME TARİHİ

ÖZDEĞERLENDİRME EKİBİ

ÖZDEĞERLENDİRME YAPILACAK BİRİMLER

BÖLÜM SORUMLULARI

ZAMAN

HER BİRİM İÇİN

 

1

01.02.2019

11:00

21.01.2019

Bşkn: Yüksel ERSOY

Üye: Yılmaz KUMDAKÇI

Üye: Safiye TİFU

Kurumsal Yapı

Uz.Dr.Mahmut AYKIN

1-2 saat

2

 

01.02.2019

14:00

21.01.2019

Bşkn: Uz.Dr.Mahmut AYKIN

Üye: Ümran ALAYBEYOĞLU

Üye: Betül KOÇPINAR

Kalite Yönetimi

Doküman Yönetimi

Yüksel ERSOY

1-2 saat

3

04.02.2019

10:00

21.01.2019

Bşkn:Uz.Dr.Mahmut AYKIN

Üye: Yüksel ERSOY

Üye: Betül KOÇPINAR

Risk Yönetimi

Op.Dr.Hazım BOZCA

1-2 saat

4

04.02.2019

13:00

21.01.2019

Bşkn:Ümran ALAYBEYOĞLU

Üye:Derya KAYA SAĞLIK

Üye: Betül KOÇPINAR

Güvenlik Raporlama Sistemi

Yüksel ERSOY

1-2 saat

5

04.02.2019

15:00

21.01.2019

Bşkn: Yüksel ERSOY

Üye: Yılmaz KUMDAKÇI

Üye: Selçuk KARAYEL

Acil Durum Afet Yönetimi

Şerif Ali KARAKUZ

1-2 saat

6

05.02.2019

10:00

 

21.01.2019

Bşkn: Yüksel ERSOY

Üye: Derya KAYA SAĞLIK

Üye: Dürdane ÇOKRAK

Eğitim Yönetimi

Ayşegül TÜRKMEN

1-2 saat

7

05.02.2019

13:00

 

21.01.2019

Bşkn: Yüksel ERSOY

Üye: Betül KOÇPINAR

Üye: Safiye TİFU

Sosyal Sorumluluk

Ayşegül TÜRKMEN

Derya KAYA SAĞLIK

1-2 saat

8

05.02.2019

15:00

 

21.01.2019

Bşkn: Yüksel ERSOY

Üye: Yılmaz KUMDAKÇI

Üye: Ayşegül TÜRKMEN

Hasta Deneyimi

Ümran ALAYBEYOĞLU

1-2 saat

9

 

 

06.02.2019

11:00

 

21.01.2019

Bşkn:Uz.Dr.Mahmut AYKIN

Üye: Yüksel ERSOY

Üye: Selçuk KARAYEL

Hizmete Erişim

Safiye ÇETİNKAYA

1-2 saat

10

 

 

06.02.2019

13:00

 

21.01.2019

Bşkn:Selçuk KARAYEL

Üye: Yılmaz KUMDAKÇI

Üye: Safiye TİFU

Yaşam sonu hiz.

Kadir TANRIKULU

1-2 saat

11

 

 

06.02.2019

15:00

 

21.01.2019

Bşkn: Selçuk KARAYEL

Üye: Yüksel ERSOY

Üye: Derya KAYA SAĞLIK

Sağlıklı çalışma yaşamı

Uz.Dr.Mahmut AYKIN

1-2 saat

12

 

 

07.02.2019

09:00/12:00

G.cerrahi ser: 09:00

Dahiliye 1 ser:09:30

Dahiliye 2 ser:10:00

Çocuk ser :10:30

Palyatif ser :11:00

K.doğum ser:11:30

 

21.01.2019

Bşkn: Yüksel ERSOY

Üye: Ayşegül TÜRKMEN

Üye: Safiye TİFU

Hasta Bakımı

Ümran ALAYBEYOĞLU

(Tüm Klinik Sorumluları)

1-2 saat

13

 

 

07.02.2019

13:00

 

21.01.2019

Bşkn: Uz.Dr.Mahmut AYKIN

Üye: Betül KOÇPINAR

Üye: Yüksel ERSOY

İlaç Yönetimi

Oğuzhan KESMEZ

1-2 saat

14

 

 

07.02.2019

15:00

 

21.01.2019

Bşkn: Ümran ALAYBEYOĞLU

Üye: Yüksel ERSOY

Üye: Yılmaz KUMDAKÇI

Enfeksiyonların Önlenmesi

Derya KAYA SAĞLIK

1-2 saat

15

 

 

08.02.2019

10:00

 

21.01.2019

Bşkn: Yüksel ERSOY

Üye: Ümran ALAYBEYOĞLU

Üye: Derya KAYA SAĞLIK

Sterilizasyon Hiz.

Safiye DAŞTAN

1-2 saat

16

 

 

08.02.2019

13:00

 

21.01.2019

Bşkn: Uz.Dr.Mahmut AYKIN

Üye: Yüksel ERSOY

Üye: Ayşegül TÜRKMEN

Transfüzyon Hiz.

İbrahim HÜRYAŞAR

1-2 saat

17

 

 

08.02.2019

15:00

 

21.01.2019

Bşkn: Yüksel ERSOY

Üye: Selçuk KARAYEL

Üye: Ümran ALAYBEYOĞLU

Radyasyon Güv.

Kadir VİRAN

1-2 saat

18

 

 

11.02.2019

10:00

 

21.01.2019

Bşkn: Yüksel ERSOY

Üye:Derya KAYA SAĞLIK

Üye: Safiye TİFU

Acil Servis

 

Güldane YILMAZ

1-2 saat

 

19

11.02.2019

13:00

 

21.01.2019

Bşkn: Yüksel ERSOY

Üye: Betül KOÇPINAR

Üye: Selçuk KARAYEL

Ameliyathane

Hasan ÖZKURT

1-2 saat

 

20

11.02.2019

15:00

 

21.01.2019

Bşkn: Yüksel ERSOY

Üye: Yılmaz KUMDAKÇI

Üye: Safiye TİFU

Y.Bakım

Hülya KUM ÇALIŞKAN

1-2 saat

21

 

12.02.2019

10:00

21.01.2019

Bşkn: Yüksel ERSOY

Üye: Safiye TİFU

Üye: Ayşegül TÜRKMEN

Doğum Hiz.

İlkay MUTİ

1-2 saat

22

 

 

12.02.2019

13:00

21.01.2019

Bşkn: Yüksel ERSOY

Üye: Dürdane ÇOKRAK

Üye: Derya KAYA SAĞLIK

Diyaliz

Mehmet ÜNLÜ

1-2 saat

23

 

 

12.02.2019

15:00

21.01.2019

Bşkn: Yüksel ERSOY

Üye: Betül KOÇPINAR

Üye: Ayşegül TÜRKMEN

Biyokimya/ Mikrobiyoloji

Harun ÇABUKEL

 

1-2 saat

24

 

 

13.02.2019

10:00

 

21.01.2019

Bşkn: Uz.Dr.Mahmut AYKIN

Üye: Safiye TİFU

Üye: Yüksel ERSOY

Tesis Yönetimi

Selçuk KARAYEL

1-2 saat

25

 

13.02.2019

13:00

 

21.01.2019

Bşkn: Uz.Dr.Mahmut AYKIN

Üye: Safiye TİFU

Üye: Derya KAYA SAĞLIK

 

Otelcilik Hiz.

Selçuk KARAYEL

1-2 saat

 

26

13.02.2019

15:00

 

21.01.2019

Bşkn: Selçuk KARAYEL

Üye: Yılmaz KUMDAKÇI

Üye: Yüksel ERSOY

 

Bilgi Sistem Yön.

Mustafa AYDAR

1-2 saat

27

 

14.02.2019

10:00

21.01.2019

Bşkn: Selçuk KARAYEL

Üye: Yılmaz KUMDAKÇI

Üye: Yüksel ERSOY

 

Malzeme Cihaz Yön.

Dürdane ÇOKRAK

1-2 saat

28

 

14.02.2019

13:00

21.01.2019

Bşkn: Yılmaz KUMDAKÇI

Üye: Betül KOÇPINAR

Üye: Derya KAYA SAĞLIK

 

 

Tıbbi Kayıt Arşiv

Kadir TANRIKULU

1-2 saat

 

29

14.02.2019

15:00

21.01.2019

Bşkn: Selçuk KARAYEL

Üye: Yüksel ERSOY

Üye: Ayşegül TÜRKMEN

 

Atık Yönetimi

Derya KAYA SAĞLIK

1-2 saat

30

 

15.03.2019

10:00

21.01.2019

Bşkn: Yüksel ERSOY

Üye: Dürdane ÇOKRAK

Üye: Ayşegül TÜRKMEN

 

Dış Kaynak Kullanım

Selçuk KARAYEL

1-2 saat

31

 

15.02.2019

13:00

21.01.2019

Bşkn:Uz.Dr.Mahmut AYKIN

Üye:Ümran ALAYBEYOĞLU

Üye: Betül KOÇPINAR

Göstergelerin İzlenmesi

Yüksel ERSOY

1-2 Saat

Sağlık Bakım Hiz. Md.

Ümran ALAYBEYOĞLU

Kalite Verimlilik Dir.

Yüksel ERSOY

İdari Mali İşler Md.

Selçuk KARAYEL

 

Başhekim Yardımcısı

Uz.Dr.Mahmut AYKIN

Başhekim

Op.Dr.HazımBOZCA