T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Sandıklı Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Sandıklı Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Organizasyon Şeması

Güncelleme Tarihi: 19/06/2020

KURUM ORGANİZASYON YAPISI

 

DÖK.KOD:KU.YD.96

YAY.TRH:06.01.2016

REV.TRH:

REV.NO:0

SAYFANO:1/9

ORGANİZASYON YAPISI

Hastanemiz organizasyon yapısı Organizasyon Şemasında belirtilmiş olup en üst basamağında Hastane Yöneticisi vardır.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü,İdari Mali Hizmetler Müdürü,Başhekim Yardımcıları ve Kalite Yönetim Direktörü birbirlerine yatay olarak,Hastane Yöneticisine ise dikey olarak bağlıdırlar.

BAŞHEKİME DİKEY,BİRBİRLERİ İLE YATAY OLARAK BAĞLI BİRİMLER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

İdari Mal, Hizmetler Müdürü

SELÇUK KARAYEL

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

ÜMRAN ALAYBEYOĞLU

Kalite Yönetim Birimi

YÜKSEL ERSOY

Eczane

OĞUZHAN KESMEZ

Hasta İletişim Birimi

HİLAL ORUÇOĞLU

İDARİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜNE DİKEY,BİRBİRLERİNE YATAY OLARAK BAĞLI BİRİMLER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

Sicil-Özlük-Personel-Disiplin-Eğitim-Sendikal İşlemler,Gelen-Giden Evrak

FIRAT ÖZÇELİK

Maaş-Döner Sermaye

MUSTAFA DİLEK

Arşiv Birimi

RECEP YAYLA

Gelir Faturalandırma

İRFAN KİRAZ

Bilgi İşlem Birimi

MUSTAFA AYDAR

İstatistik Birimi

MUSTAFA AYDAR

Satın alma Birimi

ABDULLAH EROL

Gider Tahakkuk

KADİR TANRIKULU

Ambar-Depo

NAZİK YILDIRIM

Morg

İSMAİL BAŞPINAR

Sağlık Kurulu

SUZAN YILDIZ

Temizlik Hizmetleri

SELÇUK KARAYEL

Güvenlik Hizmetleri

YILMAZ KUMDAKÇI

Teknik Servis

HASAN SEVİNÇ

Mutfak Hizmetleri

SELÇUK KARAYEL

Çamaşırhane Hizmetleri

SELÇUK KARAYEL

Sivil Savunma

ŞERİF ALİ KARAKUZ

Çevre Atık Yönetimi

ŞERİFE ÖZER

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜNE DİKEY OLARAK BAĞLI,BİRBİRLERİNE YATAY OLARAK BAĞLI BİRİMLER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Hemşire-Toplum sağ. Tek.

HÜLYA KUM ÇALIŞKAN

KLİNİKLER

Hemşire-Ebe

ACİL SERVİSİ MUHARREM KILIÇASLAN

DİYALİZ SERVİSİ EBRU MERCAN

DAHİLİYE1SERVİSİ HÜLYA SOYDANOĞLU

DAHİLİYE2 SERVİSİ ESİN KOÇAK

KADIN DOĞUM SERVİSİ İLKAY MUTİ

CERRAHİ SERVİSİ İSMAİL KAVLAK

AMELİYATHANE HASAN ÖZKURT

YOĞUN BAKIM SERVİSİ HÜLYA KUM ÇALIŞKAN

ÇOCUK SERVİSİ HATİCE KILINÇ

AMELİYATHANE HİZMETLERİ

Hemşire-Ebe-Teknisyen

HASAN ÖZKURT

STERİLİZASYON HİZMETLERİ

Hemşire- hizmetli

AYŞE ÇETİN

POLİKLİNİK HİZMETLERİ

Hemşire-Ebe

SAFİYE ÇETİNKAYA

ACİL SERVİS

Hemşire-Ebe-Att-Top.sağ.tek.

MUHARREM KILIÇASLAN

BİYOKİMYA LABORATUVARI

Teknisyen

İBRAHİM HÜRYAŞAR

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

Teknisyen

İBRAHİM HÜRYAŞAR

TRANSFÜZYON MERKEZİ

Teknisyen

İBRAHİM HÜRYAŞAR

GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ

Teknisyen

KADİR VİRAN

EVDE BAKIM HİZMETLERİ

Hemşire-top.sağ.tek.

ZUHAL GÜRSOY

KALİTE YÖNETİM BİRİMİNE DİKEY,BİRBİRLERİ İLE YATAY OLARAK BAĞLI BİRİMLER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

Hastane Başhekim

HAZIM BOZCA

Hastane Başhekim Yardımcısı

ÖNDER KAPLAN

Kalite Yönetim Direktörü

YÜKSEL ERSOY

Gösterge Sorumlusu

YÜKSEL ERSOY

BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

ACİL SERVİSİ MUHARREM KILIÇASLAN

DİYALİZ SERVİSİ EBRU MERCAN

DAHİLİYE1SERVİSİ HÜLYA SOYDANOĞLU

DAHİLİYE2 SERVİSİ ESİN KOÇAK

KADIN DOĞUM SERVİSİ İLKAY MUTİ

CERRAHİ SERVİSİ İSMAİL KAVLAK

AMELİYATHANE HASAN ÖZKURT

YOĞUN BAKIM SERVİSİ HÜLYA KUM ÇALIŞKAN

ÇOCUK SERVİSİ HATİCE KILINÇ

LABRATUVARLAR(KLİNİKLERLE VE ACİL SERVİS AMELİYATHANE-YATAY)

GÖRÜNTÜLEME ((KLİNİKLERLE VE ACİL SERVİS AMELİYATHANE YATAY)

 

KOMİTELER

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

EĞİTİM KOMİTESİ

Ekipler

Öneri-Şikayet (hasta-Çalışan) Görüş ve Değerlendirme Ekibi

Mavi Kod Ekibi

Pembe Kod Ekibi

Beyaz Kod Ekibi

İlaç Yönetim Ekibi

Akılcı İlaç Kullanım Ekibi

Acil Durum ve Afet Ekibi

Radyasyon Güvenliği Sorumlu Ekibi

Bilgi Güvenliği Ekibi

Nütrisyon Ekibi

Klinik Kalite İyileştirme Ekibi

SORUMLULUK VE İLİŞKİLER

Her birimin asil ve yedek sorumluları Hastane Başhekimioluru ile kişilere tebliğ edilmiş olup,ihtiyaç olması halinde,görevlendirmeler revize edilmektedir.Her kademedeki yönetici,görevlerini mevzuata,stratejik plan ve programlara,performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı sorumludur.

YETKİ DEVRİ

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge madde 23’te belirtildiği gibi,imzaya yetkili makamlar;Hastane Başhekim,Başhekim Yardımcısı,Müdür,Müdür Yardımcısıdır.İmza Yetkileri Genelgesi ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başhekim ve yardımcıları ile müdür ve yardımcıları ise hastane yöneticisi tarafından kendilerine yetki verilen iş ve işlemler bakımından imza yetkisine haizdir. Yetki devri,resmi yazışmalarlailgililere duyrulur.

HASTANE ORGANİZASYON YAPISINDA TANIMLANAN BİRİMLERİN SORUMLULARI VE GÖREVDAĞILIMI

1.ÜST YÖNETİM

HASTANE BAŞHEKİM

Hastane Başhekim: HAZIM BOZCA

Yasal Yokluğunda Başhekim Yardımcısı ÖNDER KAPLAN görevlendirme yapılır.

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü: SELÇUK KAREYEL

Yasal Yokluğunda: ÜMRAN ALAYBEYOĞLU

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü: ÜMRAN ALAYBEYOĞLU

Yasal Yokluğunda: SELÇUK KAREYEL

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı:YASEMİN NADİR

Enfeksiyon Hemşiresi:ŞERİFE ÖZER

HASTA İLETİŞİM BİRİMİ

Hasta İletişim Birim Sorumlusu:HİLAL ORUÇOĞLU

EĞİTİMBİRİMİ

Eğitim Birimi Sorumlusu:Ayşegül TÜRKMEN

2.TIBBİ HİZMETLER

Tıbbi Hizmetler Sorumlu Hekimi: Hastane Başhekim HAZIM BOZCA

KLİNİK SORUMLUSU

Kliniklerden SorumluHemşire:

ACİL SERVİSİ MUHARREM KILIÇASLAN

DİYALİZ SERVİSİ EBRU MERCAN

DAHİLİYE1SERVİSİ HÜLYA SOYDANOĞLU

DAHİLİYE2 SERVİSİ ESİN KOÇAK

KADIN DOĞUM SERVİSİ İLKAY MUTİ

CERRAHİ SERVİSİ İSMAİL KAVLAK

AMELİYATHANE HASAN ÖZKURT

YOĞUN BAKIM SERVİSİ HÜLYA KUM ÇALIŞKAN

ÇOCUK SERVİSİ HATİCE KILINÇ

Her Kliniğin sorumlu hekimi ve sorumlu hemşiresi görevlendirmeleri,özlük dosyalarında yer almaktadır.

Yasal Yokluğunda Vekalet:Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim,hemşire ,sağlık personeli tarafından yapılır.

ACİL SERVİS:TUĞBA KİRAZ

DİYALİZ SERVİSİ: NURCAN ALANYURT

DAHİLİYE 1 SERVİSİ: EZGİ SARI

DAHİLİYE2 SERVİSİ: NUR TURHAN

KADIN DOĞUM SERVİSİ: ÜMİT VİRAN

CERRAHİ SERVİSİ: SABİRE ÖZAYDIN

AMELİYATHANE: MİNE ÇALIŞKAN

YOĞUN BAKIM SERVİSİ:KEZİBAN IŞIK

ÇOCUK SERVİSİ: RUKİYE KIZILKAYA

PALYATİF SERVİSİ: CENGİZ VİRAN

AYAKTAN HASTA HİZMETLERİ(POLİKLİNİK)

Ayaktan Hasta Hizmetlerinden (Poliklinik) SorumluHemşire:

SAFİYE ÇETİNKAYA

Yasal Yokluğunda Vekalet:Hastane Yönetimi tarafından belirlenecek hekim hemşire.

EMEL KELEŞ

ACİL SERVİS HİZMETLERİ (,Muayene,Gözlem)

Acil Servis Hizmetlerinden Sorumlu Başhekim

HAZIM BOZCA

Acil Servis Hizmetlerinden Sorumlu Hekim:

AHMET BURAK DEMİRAY

Yasal Yokluğunda Vekalet:Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim

KADRİ KARTOĞLU

Acil Servis Hizmetleri Sorumlu Hemşiresi:

MUHARREM KILIÇASLAN

Yasal Yokluğunda Vekalet:Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hemşire

TUĞBA KİRAZ

AMELİYATHANE/ANESTEZİ HİZMETLERİ

Ameliyathane Hizmetleri Sorumlu Başhekim Yardımcısı:

HAZIM BOZCA

Ameliyathane Hizmetleri Sorumlu Hekimi:

GÖKHAN KINA

Ameliyathane Hizmetlerinden Sorumlu Hemşire:

HASAN ÖZKURT

Yasal Yokluğunda Vekalet:Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hemşire:

MİNE ÇALIŞKAN

Anestezi Hizmetleri Sorumlu Anestezi Teknisyeni:

ADEM BAŞKURT

Yasal Yokluğunda Vekalet:Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim,hemşire ve teknisyen.

NİLÜFER İLHAN

TRANSFÜZYON ÜNİTESİ

Transfüzyon ünitesinden Sorumlu Başhekim

HAZIM BOZCA

Transfüzyon Ünitesi Sorumlu Hekimi:

YASEMİN NADİR

Transfüzyon Ünitesinden Sorumlu Teknisyen:

İBRAHİM HÜRYAŞAR

EVDE BAKIM HİZMETLERİ

Evde Sağlık Hizmetleri Sorumlu Başhekim:

HAZIM BOZCA

Evde Sağlık Hizmetleri Sorumlu Hekimi:

TAMER İÇÖZ

Evde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu:

ZUHAL GÜRSOY

Yasal Yokluğunda Vekalet:Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim,hemşire

BÜŞRA CEYHAN

GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ

Görüntüleme Hizmetleri Sorumlu Başhekim

HAZIM BOZCA

Görüntüleme Hizmetleri Sorumlu Hekimi:

TUĞBERK BAŞTÜRK

Görüntüleme Hizmetleri Birimi Sorumlu Teknisyeni:

KADİR VİRAN

Yasal Yokluğunda Vekalet:Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim,hemşire

ADNAN AKYASAN

LABORATUVAR HİZMETLERİ (BİYOKİMYA-KAN ALMA)

Laboratuar Hizmetlerinden Sorumlu Başhekim

HAZIM BOZCA

Laboratuar Hizmetleri Sorumlu Hekimi:

YASEMİN NADİR

Laboratuar Hizmetlerinden Sorumlu Teknisyen:

İBRAHİM HÜRYAŞAR

Yasal Yokluğunda Vekalet:Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim,teknisyen

YUSUF ŞENTÜRK

LABORATUVAR HİZMETLERİ(MİKROBİYOLOJİ)

Laboratuar Hizmetlerinden Sorumlu Başhekim

HAZIM BOZCA

Laboratuar Hizmetleri Sorumlu Hekimi:

 

Laboratuar Hizmetlerinden Sorumlu Teknisyen:

İBRAHİM HÜRYAŞAR

Yasal Yokluğunda Vekalet:Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim,teknisyen

YUSUF ŞENTÜRK

LABORATUAR KİTLERİ VE DİĞER SARF MALZEMELERİ ANA DEPOSU

 

Laboratuar Kitleri ve Diğer Sarf Malzemeleri Deposu Sorumlu Taşınır Kayıt Yetkilisi:

YELİZ MEZGİL

Laboratuar Kitleri ve Diğer Sarf Malzemeleri Ana Deposu Stok Yönetimi Görevlisi:

YELİZ MEZGİL

BİMER

Bimer Hizmetleri Sorumlu Başhekim

ÖNDER KAPLAN

SABİM

Sabim Hizmetleri Sorumlu Başhekim

ÖNDER KAPLAN

HASTANE WEB SİTESİ

Web sitesinden sorumlu Başhekim

HAZIM BOZCA

Web sitesinden Sorumlu Bilgi İşlem Sorumlusu

MUSTAFA AYDAR

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Hasta Güvenliği komite Başkanı:

ÖNDER KAPLAN

Kalite Yönetim Direktörü:

YÜKSEL ERSOY

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Çalışan Güvenliği komite Başkanı:

HAZIM BOZCA

Kalite Yönetim Direktörü:

YÜKSEL ERSOY

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Tesis Güvenliği komite Başkanı:

HAZIM BOZCA

Kalite Yönetim Direktörü:

YÜKSEL ERSOY

EĞİTİM KOMİTESİ

Eğitim komite Başkanı:

ÖNDER KAPLAN

Kalite Yönetim Direktörü:

YÜKSEL ERSOY

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KURULU

HAZIM BOZCA

ÖNDER KAPLAN

ÖNERİ-ŞİKAYET (HASTA-ÇALIŞAN) GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME EKİBİ

Öneri-Şikayet ekipBaşkanı:

ÖNDER KAPLAN

Kalite direktörü:

YÜKSEL ERSOY

Hasta İletişim Birimi Sorumlusu:SOSYOLOG

HİLAL ORUÇOĞLU

Tig Hemşiresi

SEVGİ KARAKOÇ

MAVİ KOD SORUMLU EKİBİ:

Mavi Kod Sorumlu Ekibi Başkanı:

ÖNDER KAPLAN

PEMBE KOD SORUMLU EKİBİ:

Pembe Kod Sorumlu Ekibi Başkanı:

ÖNDER KAPLAN

BEYAZ KOD SORUMLU EKİBİ:

Beyaz Kod Sorumlu Ekibi Başkanı:

ÖNDER KAPLAN

KIRMIZI KOD SORUMLU EKİBİ:

Kırmızı Kod Sorumlu Ekibi Başkanı:

ÖNDER KAPLAN

İLAÇ YÖNTİM EKİBİ

İlaç Yönetim Sorumlu Ekibi Başkanı:

ÖNDER KAPLAN

AKILCI İLAÇ KULLANIM EKİBİ

Akılcı ilaç Kullanım Sorumlu Ekibi Başkanı:

ÖNDER KAPLAN

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİM EKİBİ

Acil Durum ve Afet Yönetim Ekibi Başkanı:

Op. Dr. HAZIM BOZCA

Acil Durum ve Afet Yönetim Ekibi Sorumlusu:

ŞERİF ALİ KARAKUZ

Acil Durum ve Afet Yönetimi Müdür Yardımcısı:

YILMAZ KUMDAKÇI

RADYASYON GÜVENLİĞİ SORUMLU EKİBİ:

Radyasyon Güvenliği Sorumlu Ekibi Başkanı:

ÖNDER KAPLAN

Radyasyon Güvenliği Sorumlu Hekimi:

TUĞBERK BAŞTÜRK

SATIN ALMA BİRİMİ

Satın Alma Biriminden Sorumlu Müdür Yardımcısı:

YILMAZ KUMDAKÇI

İHTİYAÇ BELİRLEME KOMİSYONU

İhtiyaç Belirleme Komisyonu(Satın almadan sorumlu İMHM Yrd.)

YILMAZ KUMDAKÇI

ASKOM

Sorumlu:

HAZIM BOZCA

MAAŞ-DÖNER SERMAYE

Maaş-Döner Sermayeden Sorumlu Müdür Yardımcısı:

YILMAZ KUMDAKÇI

TIBBİ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ

Arşivden sorumlu Müdür Yardımcısı:

YILMAZ KUMDAKÇI

Arşiv Sorumlusu:

RECEP YAYLA

GELİR FATURALANDIRMA

Gelir Faturalamadan sorumlu Müdür Yardımcısı:

YILMAZ KUMDAKÇI

BİLGİ İŞLEM

Bilgi İşlemden Sorumlu Müdür Yardımcısı:

YILMAZ KUMDAKÇI

Bilgi İşlem Sorumlusu:

MUSTAFA AYDAR

AMBAR-DEPO-STOK YÖNETİMİ

Ambar-Depo-Stok Yönetiminden Sorumlu Müdür Yardımcısı

YILMAZ KUMDAKÇI

Ayniyet Depo Sorumlusu

NAZİK YILDIRIM

Biyomedikal-Klinik Mühendislik Sorumlusu

DÜRDANE ÇOKRAK

VERİ GİRİŞ HİZMETLERİ

Veri Giriş Sorumlu Müdürü:

SELÇUK KARAYEL

Veriş Giriş Sorumlu Müdür Yardımcısı:

YILMAZ KUMDAKÇI

Veri Giriş Personel Şefi:

FIRAT ÖZÇELİK

SAĞLIK KURULU

Sağlık Kurulundan Sorumlu Müdürü:

SELÇUK KARAYEL

TEKNİK SERVİS

Teknik Servis Sorumlu Müdür Yardımcısı:

YILMAZ KUMDAKÇI

Teknik Servis Sorumlu Teknisyen:

HASAN SEVİNÇ

ÇEVRE VE ATIK HİZMETLERİ

Atık Hizmetleri Yönetimi Sorumlu Müdür:

SELÇUK KARAYEL

GÜVENLİK HİZMETLERİ

Güvenlik Hizmetleri Sorumlu Müdür:

SELÇUK KARAYEL

Güvenlik Hizmetleri Sorumlu Müdür Yardımcısı:

YILMAZ KUMDAKÇI

MUTFAK HİZMETLERİ

Mutfak Hizmetleri Sorumlu Müdür Yardımcısı:

YILMAZ KUMDAKÇI

Mutfak Hizmetleri Sorumlusu (Hizmet Alımı):

SELÇUK KARAYEL

Diyetisyen:

EMİNE ELTAN/TAMER ÜÇKILINÇ

TEMİZLİK HİZMETLERİ

Temizlik Hizmetleri Sorumlusu İdari ve Mali Hizmetler Müdürü:

SELÇUK KARAYEL

ÇAMAŞIRHANE HİZMETLERİ

Çamaşırhane Hizmetleri Sorumlusu İdari ve Mali Hizmetler Müdürü:

SELÇUK KARAYEL

Çamaşırhane Hizmetleri Bölüm Sorumlusu:

MEHMET DUMAN

MORG HİZMETLERİ

Morg Hizmetleri Sorumlusu İdari ve Mali Hizmetler Müdürü:

SELÇUK KARAYEL

Morgta Sorumlu Hizmetli Personel:

İSMAİL BAŞPINAR

ECZANE HİZMETLERİ

Eczane Hizmetleri Sorumlusu Eczacı:

OĞUZHAN KESMEZ

Farmakovijilans Sorumlusu:

OĞUZHAN KESMEZ

Medikal Mateyovijilans sorumlusu:

ERTUĞRUL ÖZTAŞ

Biyomedikal Mateyovijilans sorumlusu:

DÜRDANE ÇOKRAK

İSTATİSTİK VE TSİM HİZMETLERİ

İstatistik ve TSİM Hizmetleri Sorumlu Başhekim:

HAZIM BOZCA

İstatistik ve TSİM Hizmetleri Sorumlu Müdürü:

SELÇUK KARAYEL

İstatistik ve TSİM Hizmetleri Sorumlusu:

MUSTAFA AYDAR

ŞOFÖRLER-ULAŞIM HİZMETLERİ

Şoförler-Ulaşım Hizmetleri Sorumlu Müdürü:

SELÇUK KARAYEL

TAŞINIR KAYIT KONTROL KABUL YETKİLİSİ

Sorumlu Müdür Yardımcısı:

YILMAZ KUMDAKCI

Ayniyat Birim Sorumlusu:

NAZİK YILDIRIM

DAYANIKSIZ TAŞINIR KAYIT KONTROL KABUL YETKİLİSİ

Sorumlu Müdür Yardımcısı:

KADİR TANRIKULU

Depo Sorumlusu:

NAZİK YILDIRIM