Organizasyon Yapısı

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

SANDIKLI DEVLET HASTANESİ

KURUM ORGANİZASYON YAPISI

DÖK.KOD:KU.YD.96

YAY.TRH:06.01.2016

REV.TRH:29.12.2021

REV.NO:01

SAYFANO:1/9

 

ORGANİZASYON YAPISI

Hastanemiz organizasyon yapısı Organizasyon Şemasında belirtilmiş olup en üst basamağında Hastane Yöneticisi vardır.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü,İdari Mali Hizmetler Müdürü,Başhekim Yardımcıları ve Kalite Yönetim Direktörü birbirlerine yatay olarak,Hastane Yöneticisine ise dikey olarak bağlıdırlar.

BAŞHEKİME DİKEY,BİRBİRLERİ İLE YATAY OLARAK BAĞLI BİRİMLER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

İdari Mal, Hizmetler Müdürü

Adem BAŞKURT

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Safiye EVLİ

Kalite Yönetim Birimi

MEHMET ÜNLÜ

Eczane

İsmail AYDIN

Hasta İletişim Birimi

HİLAL ORUÇOĞLU

İDARİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜNE DİKEY,BİRBİRLERİNE YATAY OLARAK BAĞLI BİRİMLER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

Sicil-Özlük-Personel-Disiplin-Eğitim-Sendikal İşlemler,Gelen-Giden Evrak

SONER GÜÇLÜ

Maaş-Döner Sermaye

MUSTAFA DİLEK

Arşiv Birimi

RECEP YAYLA

Gelir Faturalandırma

İRFAN KİRAZ

Bilgi İşlem Birimi

MUSTAFA AYDAR

İstatistik Birimi

MUSTAFA AYDAR

Satın alma Birimi

ABDULLAH EROL

Gider Tahakkuk

KADİR TANRIKULU

Ambar-Depo

NAZİK YILDIRIM

Morg

MUHARREM ORHAN

Sağlık Kurulu

RECEP ÖZÇEVİK

Temizlik Hizmetleri

ADEM BAŞKURT

Güvenlik Hizmetleri

ÜMRAN ALAYBEYOĞLU

Teknik Servis

KADİR ÇEVİK

Mutfak Hizmetleri

ADEM BAŞKURT

Çamaşırhane Hizmetleri

ADEM BAŞKURT

Sivil Savunma

ŞERİF ALİ KARAKUZ

Çevre Atık Yönetimi

ŞERİFE ÖZER

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜNE DİKEY OLARAK BAĞLI,BİRBİRLERİNE YATAY OLARAK BAĞLI BİRİMLER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

1. BASAMAK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Hemşire

HÜLYA SOYDANOĞLU

2. BASAMAK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Hemşire

HÜLYA SOYDANOĞLU

KLİNİKLER

Hemşire-Ebe

ACİL SERVİSİ MUHARREM KILIÇASLAN

DİYALİZ SERVİSİ EBRU MERCAN

DAHİLİYE1SERVİSİ SELMA EROĞLU

KADIN DOĞUM SERVİSİ İLKAY MUTİ

CERRAHİ SERVİSİ İSMAİL KAVLAK

AMELİYATHANE HASAN ÖZKURT

1. BASAMAK YOĞUN BAKIM SERVİSİ HÜLYA SOYDANOĞLU

2. BASAMAK YOĞUN BAKIM SERVİSİ HÜLYA SOYDANOĞLU

ÇOCUK SERVİSİ HATİCE KILINÇ

PALYATİF SERVİSİ YUNUS EMRE UZUNTAŞ

AMELİYATHANE HİZMETLERİ

Hemşire-Ebe-Teknisyen

HASAN ÖZKURT

STERİLİZASYON HİZMETLERİ

Hemşire

AYŞE ÇETİN

POLİKLİNİK HİZMETLERİ

Hemşire-Ebe

SAFİYE ÇETİNKAYA

ACİL SERVİS

Hemşire-Ebe-Att-Top.sağ.tek.

MUHARREM KILIÇASLAN

BİYOKİMYA LABORATUVARI

Teknisyen

İBRAHİM HÜRYAŞAR

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

Teknisyen

İBRAHİM HÜRYAŞAR

TRANSFÜZYON MERKEZİ

Teknisyen

İBRAHİM HÜRYAŞAR

GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ

Teknisyen

ADNAN AKYASAN

EVDE BAKIM HİZMETLERİ

Hemşire-top.sağ.tek.

ZUHAL GÜRSOY

KALİTE YÖNETİM BİRİMİNE DİKEY,BİRBİRLERİ İLE YATAY OLARAK BAĞLI BİRİMLER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

Hastane Başhekim

Dr. ABDUL FETTAH NUR

Hastane Başhekim Yardımcısı

CELAL DOĞAN

Kalite Yönetim Direktörü

MEHMET ÜNLÜ

Gösterge Sorumlusu

MEHMET ÜNLÜ

BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

ACİL SERVİSİ MUHARREM KILIÇASLAN

DİYALİZ SERVİSİ EBRU MERCAN

DAHİLİYE1SERVİSİ SELMA EROĞLU

KADIN DOĞUM SERVİSİ İLKAY MUTİ

CERRAHİ SERVİSİ İSMAİL KAVLAK

AMELİYATHANE HASAN ÖZKURT

1. BASAMAK YOĞUN BAKIM SERVİSİ HÜLYA SOYDANOĞLU

2. BASAMAK YOĞUN BAKIM SERVİSİ HÜLYA SOYDANOĞLU

ÇOCUK SERVİSİ HATİCE KILINÇ

PALYATİF SERVİSİ YUNUS EMRE UZUNTAŞ

LABRATUVARLAR(KLİNİKLERLE VE ACİL SERVİS AMELİYATHANE-YATAY)

GÖRÜNTÜLEME ((KLİNİKLERLE VE ACİL SERVİS AMELİYATHANE YATAY)

 

KOMİTELER

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

EĞİTİM KOMİTESİ

Ekipler

Öneri-Şikayet (hasta-Çalışan) Görüş ve Değerlendirme Ekibi

Mavi Kod Ekibi

Pembe Kod Ekibi

Beyaz Kod Ekibi

İlaç Yönetim Ekibi

Akılcı İlaç Kullanım Ekibi

Acil Durum ve Afet Ekibi

Radyasyon Güvenliği Sorumlu Ekibi

Bilgi Güvenliği Ekibi

Nütrisyon Ekibi

Klinik Kalite İyileştirme Ekibi

SORUMLULUK VE İLİŞKİLER

Her birimin asil ve yedek sorumluları Hastane Başhekimi oluru ile kişilere tebliğ edilmiş olup, ihtiyaç olması halinde,görevlendirmeler revize edilmektedir.Her kademedeki yönetici,görevlerini mevzuata,stratejik plan ve programlara,performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı sorumludur.

YETKİ DEVRİ

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge madde 23’te belirtildiği gibi,imzaya yetkili makamlar;Hastane Başhekim,Başhekim Yardımcısı,Müdür,Müdür Yardımcısıdır.İmza Yetkileri Genelgesi ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başhekim ve yardımcıları ile müdür ve yardımcıları ise hastane yöneticisi tarafından kendilerine yetki verilen iş ve işlemler bakımından imza yetkisine haizdir. Yetki devri,resmi yazışmalarla ilgililere duyrulur.

HASTANE ORGANİZASYON YAPISINDA TANIMLANAN BİRİMLERİN SORUMLULARI VE GÖREV DAĞILIMI

1.ÜST YÖNETİM

HASTANE BAŞHEKİM

Hastane Başhekim:Dr. ABDUL FETTAH NUR

Yasal Yokluğunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirme yapılan Yönetici/ Başhekim Yardımcısı/ Celal DOĞAN görevlendirme yapılır.

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü: ADEM BAŞKURT

Yasal Yokluğunda: SAFİYE EVLİ

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü: SAFİYE EVLİ

Yasal Yokluğunda: ADEM BAŞKURT

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı: HAZEL DURMUŞ YAMAN

Enfeksiyon Hemşiresi: ŞERİFE ÖZER

HASTA İLETİŞİM BİRİMİ

Hasta İletişim Birim Sorumlusu: HİLAL ORUÇOĞLU

EĞİTİM BİRİMİ

Eğitim Birimi Sorumlusu: RAZİYE BAŞKURT

2.TIBBİ HİZMETLER

Tıbbi Hizmetler Sorumlu Hekimi: Hastane Başhekim Dr. ABDUL FETTAH NUR

KLİNİK SORUMLUSU

Kliniklerden Sorumlu Hemşire:

ACİL SERVİSİ MUHARREM KILIÇASLAN

DİYALİZ SERVİSİ EBRU MERCAN

DAHİLİYE1SERVİSİ SELMA EROĞLU 

KADIN DOĞUM SERVİSİ İLKAY MUTİ

CERRAHİ SERVİSİ İSMAİL KAVLAK

AMELİYATHANE HASAN ÖZKURT

1. BASAMAK YOĞUN BAKIM SERVİSİ HÜLYA SOYDANOĞLU

2. BASAMAK YOĞUN BAKIM SERVİSİ HÜLYA SOYDANOĞLU

ÇOCUK SERVİSİ HATİCE KILINÇ

PALYATİF SERVİSİ YUNUS EMRE UZUNTAŞ 

Her Kliniğin sorumlu hekimi ve sorumlu hemşiresi görevlendirmeleri,özlük dosyalarında yer almaktadır.

Yasal Yokluğunda Vekalet:Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim,hemşire ,sağlık personeli tarafından yapılır.

ACİL SERVİS:ÇİĞDEM ÖZTEKİN

DİYALİZ SERVİSİ: NURCAN ALANYURT

DAHİLİYE 1 SERVİSİ: YASEMİN ALTIKULAÇ

KADIN DOĞUM SERVİSİ: ÜMİT VİRAN

CERRAHİ SERVİSİ:BETÜL KOÇPINAR

AMELİYATHANE: MİNE ÇALIŞKAN

YOĞUN BAKIM SERVİSİ:HÜLYA KUM ÇALIŞKAN

ÇOCUK SERVİSİ: SUNA 

PALYATİF SERVİSİ: ÖZLEM ÖZER

AYAKTAN HASTA HİZMETLERİ(POLİKLİNİK)

Ayaktan Hasta Hizmetlerinden (Poliklinik) Sorumlu Hemşire:

SAFİYE ÇETİNKAYA

Yasal Yokluğunda Vekalet:Hastane Yönetimi tarafından belirlenecek hekim hemşire.

EMEL KELEŞ

ACİL SERVİS HİZMETLERİ (,Muayene,Gözlem)

Acil Servis Hizmetlerinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı
Uzm. Dr. CELAL DOĞAN

Acil Servis Hizmetlerinden Sorumlu Hekim:

DR.ÜMMÜHAN KAYA

Yasal Yokluğunda Vekalet:Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim

 

Acil Servis Hizmetleri Sorumlu Hemşiresi:

MUHARREM KILIÇASLAN

Yasal Yokluğunda Vekalet:Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hemşire

ÇİĞDEM ÖZTEKİN

AMELİYATHANE/ANESTEZİ HİZMETLERİ

Ameliyathane Hizmetleri Sorumlu Başhekim

Dr. ABDUL FETTAH NUR

Ameliyathane Hizmetleri Sorumlu Hekimi:

ELİF AŞICI

Ameliyathane Hizmetlerinden Sorumlu Hemşire:

HASAN ÖZKURT

Yasal Yokluğunda Vekalet:Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hemşire:

MİNE ÇALIŞKAN

Anestezi Hizmetleri Sorumlu Anestezi Teknisyeni:

TUĞBA KARA ALGAN

Yasal Yokluğunda Vekalet:Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim,hemşire ve teknisyen.

CEMİLE ÖZKUM

TRANSFÜZYON ÜNİTESİ

Transfüzyon ünitesinden Sorumlu Başhekim

Dr. ABDUL FETTAH NUR

Transfüzyon Ünitesi Sorumlu Hekimi:

Uz Dr. ŞÜKRÜ SAYGIN DEMİR

Transfüzyon Ünitesinden Sorumlu Teknisyen:

İBRAHİM HÜRYAŞAR

EVDE BAKIM HİZMETLERİ

Evde Sağlık Hizmetleri Sorumlu Başhekim:

Dr. ABDUL FETTAH NUR

Evde Sağlık Hizmetleri Sorumlu Hekimi:

DR. ÜMMÜHAN KAYA

Evde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu:

ZUHAL GÜRSOY

Yasal Yokluğunda Vekalet:Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim,hemşire

 

GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ

Görüntüleme Hizmetleri Sorumlu Başhekim

Dr. ABDUL FETTAH NUR

Görüntüleme Hizmetleri Sorumlu Hekimi:

Uz. Dr. FATİH KIRÇIN

Görüntüleme Hizmetleri Birimi Sorumlu Teknisyeni:

ADNAN AKYASAN

Yasal Yokluğunda Vekalet:Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim,hemşire

 

LABORATUVAR HİZMETLERİ (BİYOKİMYA-KAN ALMA)

Laboratuar Hizmetlerinden Sorumlu Başhekim

Dr. ABDUL FETTAH NUR

Laboratuar Hizmetleri Sorumlu Hekimi:

Uz. Dr. ŞÜKRÜ SAYGIN DEMİR

Laboratuar Hizmetlerinden Sorumlu Teknisyen:

İBRAHİM HÜRYAŞAR

Yasal Yokluğunda Vekalet:Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim,teknisyen

EBRU PALAVUZ

LABORATUVAR HİZMETLERİ(MİKROBİYOLOJİ)

Laboratuar Hizmetlerinden Sorumlu Başhekim

Dr. ABDUL FETTAH NUR

Laboratuar Hizmetleri Sorumlu Hekimi:

Uz. Dr. ŞÜKRÜ SAYGIN DEMİR

Laboratuar Hizmetlerinden Sorumlu Teknisyen:

İBRAHİM HÜRYAŞAR

Yasal Yokluğunda Vekalet:Hastane yönetimi tarafından belirlenecek hekim,teknisyen

 

LABORATUAR KİTLERİ VE DİĞER SARF MALZEMELERİ ANA DEPOSU

 

Laboratuar Kitleri ve Diğer Sarf Malzemeleri Deposu Sorumlu Taşınır Kayıt Yetkilisi:

YELİZ MEZGİL

Laboratuar Kitleri ve Diğer Sarf Malzemeleri Ana Deposu Stok Yönetimi Görevlisi:

YELİZ MEZGİL

BİMER

Bimer Hizmetleri Sorumlu Başhekim

Dr. ABDUL FETTAH NUR

SABİM

Sabim Hizmetleri Sorumlu Başhekim

Dr. ABDUL FETTAH NUR

HASTANE WEB SİTESİ

Web sitesinden sorumlu Başhekim

Dr. ABDUL FETTAH NUR

Web sitesinden Sorumlu Bilgi İşlem Sorumlusu

MUSTAFA AYDAR

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Hasta Güvenliği komite Başkanı:

Dr. ABDUL FETTAH NUR

Kalite Yönetim Direktörü:

MEHMET ÜNLÜ

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Çalışan Güvenliği komite Başkanı:

Dr. ABDUL FETTAH NUR

Kalite Yönetim Direktörü:

MEHMET ÜNLÜ

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Tesis Güvenliği komite Başkanı:

Dr. ABDUL FETTAH NUR

Kalite Yönetim Direktörü:

MEHMET ÜNLÜ

EĞİTİM KOMİTESİ

Eğitim komite Başkanı:

Dr. ABDUL FETTAH NUR

Kalite Yönetim Direktörü:

MEHMET ÜNLÜ

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KURULU

Dr. ABDUL FETTAH NUR

ÖNERİ-ŞİKAYET (HASTA-ÇALIŞAN) GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME EKİBİ

Öneri-Şikayet ekip Başkanı:

Dr. ABDUL FETTAH NUR

Kalite Yönetim Direktörü:

MEHMET ÜNLÜ

Hasta İletişim Birimi Sorumlusu:SOSYOLOG

HİLAL ORUÇOĞLU

Tig Hemşiresi

SEVGİ KARAKOÇ

MAVİ KOD SORUMLU EKİBİ:

Mavi Kod Sorumlu Ekibi Başkanı:

Dr. ABDUL FETTAH NUR

PEMBE KOD SORUMLU EKİBİ:

Pembe Kod Sorumlu Ekibi Başkanı:

Dr. ABDUL FETTAH NUR

BEYAZ KOD SORUMLU EKİBİ:

Beyaz Kod Sorumlu Ekibi Başkanı:

Dr. ABDUL FETTAH NUR

KIRMIZI KOD SORUMLU EKİBİ:

Kırmızı Kod Sorumlu Ekibi Başkanı:

Dr. ABDUL FETTAH NUR

İLAÇ YÖNTİM EKİBİ

İlaç Yönetim Sorumlu Ekibi Başkanı:

Dr. ABDUL FETTAH NUR

AKILCI İLAÇ KULLANIM EKİBİ

Akılcı ilaç Kullanım Sorumlu Ekibi Başkanı:

Dr. ABDUL FETTAH NUR

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİM EKİBİ

Acil Durum ve Afet Yönetim Ekibi Başkanı:

Dr. ABDUL FETTAH NUR

Acil Durum ve Afet Yönetim Ekibi Sorumlusu:

ŞERİF ALİ KARAKUZ

Acil Durum ve Afet Yönetimi Müdür Yardımcısı:

ÜMRAN ALAYBEYOĞLU

RADYASYON GÜVENLİĞİ SORUMLU EKİBİ:

Radyasyon Güvenliği Sorumlu Ekibi Başkanı:

Dr. ABDUL FETTAH NUR

Radyasyon Güvenliği Sorumlu Hekimi:

Uz. Dr. FATİH KIRÇIN

SATIN ALMA BİRİMİ

Satın Alma Biriminden Sorumlu Müdür Yardımcısı:

ÜMRAN ALAYBEYOĞLU

İHTİYAÇ BELİRLEME KOMİSYONU

İhtiyaç Belirleme Komisyonu(Satın almadan sorumlu İMHM Yrd.)

ÜMRAN ALAYBEYOĞLU

ASKOM

Sorumlu:

Dr. ABDUL FETTAH NUR

MAAŞ-DÖNER SERMAYE

Maaş-Döner Sermayeden Sorumlu Müdür Yardımcısı:

ÜMRAN ALAYBEYOĞLU

TIBBİ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ

Arşivden sorumlu Müdür Yardımcısı:

ÜMRAN ALAYBEYOĞLU

Arşiv Sorumlusu:

RECEP YAYLA

GELİR FATURALANDIRMA

Gelir Faturalamadan sorumlu Müdür Yardımcısı:

ÜMRAN ALAYBEYOĞLU

BİLGİ İŞLEM

Bilgi İşlemden Sorumlu Müdür Yardımcısı:

ÜMRAN ALAYBEYOĞLU

Bilgi İşlem Sorumlusu:

MUSTAFA AYDAR

AMBAR-DEPO-STOK YÖNETİMİ

Ambar-Depo-Stok Yönetiminden Sorumlu Müdür Yardımcısı

ÜMRAN ALAYBEYOĞLU

Ayniyet Depo Sorumlusu

YILMAZ KUMDAKÇI

Biyomedikal-Klinik Mühendislik Sorumlusu

ERDEM GÜNER

VERİ GİRİŞ HİZMETLERİ

Veri Giriş Sorumlu Müdürü:

ADEM BAŞKURT             

Veriş Giriş Sorumlu Müdür Yardımcısı:

ÜMRAN ALAYBEYOĞLU

Veri Giriş Personel Şefi:

 

SAĞLIK KURULU

Sağlık Kurulundan Sorumlu Müdürü:

ADEM BAŞKURT

TEKNİK SERVİS

Teknik Servis Sorumlu Müdür Yardımcısı:

ÜMRAN ALAYBEYOĞLU

Teknik Servis Sorumlu Teknisyen:

KADİR ÇEVİK

ÇEVRE VE ATIK HİZMETLERİ

Atık Hizmetleri Yönetimi Sorumlu Müdür:

ADEM BAŞKURT

GÜVENLİK HİZMETLERİ

Güvenlik Hizmetleri Sorumlu Müdür:

ADEM BAŞKURT

Güvenlik Hizmetleri Sorumlu Müdür Yardımcısı:

ÜMRAN ALAYBEYOĞLU

MUTFAK HİZMETLERİ

Mutfak Hizmetleri Sorumlu Müdür Yardımcısı:

ÜMRAN ALAYBEYOĞLU

Mutfak Hizmetleri Sorumlusu (Hizmet Alımı):

ADEM BAŞKURT

Diyetisyen:

TAMER ÜÇKILINÇ

TEMİZLİK HİZMETLERİ

Temizlik Hizmetleri Sorumlusu İdari ve Mali Hizmetler Müdürü:

ADEM BAŞKURT

ÇAMAŞIRHANE HİZMETLERİ

Çamaşırhane Hizmetleri Sorumlusu İdari ve Mali Hizmetler Müdürü:

ADEM BAŞKURT

Çamaşırhane Hizmetleri Bölüm Sorumlusu:

MEHMET DUMAN

MORG HİZMETLERİ

Morg Hizmetleri Sorumlusu İdari ve Mali Hizmetler Müdürü:

ADEM BAŞKURT

Morg Sorumlu Hizmetli Personel:

MUHARREM ORHAN

ECZANE HİZMETLERİ

Eczane Hizmetleri Sorumlusu Eczacı:

ÖZLEM AKSU

Farmakovijilans Sorumlusu:

ÖZLEM AKSU

Medikal Mateyovijilans sorumlusu:

ISMAIL AYDIN

Biyomedikal Mateyovijilans sorumlusu:

ERDEM GÜNER

İSTATİSTİK VE TSİM HİZMETLERİ

İstatistik ve TSİM Hizmetleri Sorumlu Başhekim:

Dr. ABDUL FETTAH NUR

İstatistik ve TSİM Hizmetleri Sorumlu Müdürü:

ADEM BAŞKURT

İstatistik ve TSİM Hizmetleri Sorumlusu:

ÜMRAN ALAYBEYOĞLU

ŞOFÖRLER-ULAŞIM HİZMETLERİ

Şoförler-Ulaşım Hizmetleri Sorumlu Müdürü:

ADEM BAŞKURT

TAŞINIR KAYIT KONTROL KABUL YETKİLİSİ

Sorumlu Müdür Yardımcısı:

ÜMRAN ALAYBEYOĞLU

Ayniyat Birim Sorumlusu:

YILMAZ KUMDAKÇI

DAYANIKSIZ TAŞINIR KAYIT KONTROL KABUL YETKİLİSİ

Sorumlu Müdür Yardımcısı:

ÜMRAN ALAYBEYOĞLU

Depo Sorumlusu:

YILMAZ KUMDAKÇI