Ziyaretçi ve Refekatçi Kuralları
10 Mayıs 2023


                                                                               
HASTANEMİZ ZİYARETÇİ KURALLARI

   1. Hastanemiz ziyaret saatleri hafta içi 13:00 – 14:00 ve 19:00–21:00 saatleri arasındadır. Resmi tatil günleri  (hafta sonu dahil) 13:00 – 15:00 ve 19:00 – 21:00 saatleri arasındadır.
   2. Ziyaretçilerin hasta yataklarına oturmaları ve hasta eşyalarını kullanmaları yasaktır.
   3. 12 (on iki ) yaşından küçük , çocuk ziyaretçi kabul edilmez.
   4. Hastalara dışardan yiyecek ve içecek getirmek yasaktır. Ziyaretçiler tarafından getirilen her türlü yiyecek-içecek kapıda güvenlikler tarafından alıkonulup çıkışta iade edilecekti.
   5. Ziyaretçilerimizin hastane ziyaret kurallarına uyması; tedavilerin aksamaması, hasta mahremiyeti ve servisin temiz tutabilmesi açısından son derece önemlidir.
   6. Kalabalık gruplar halinde ziyarete izin verilmez.
   7. Hasta ziyaretleri 15 dakikan uzun olmamalıdır.
   8. Hastane,  görüşmesinde sakınca olduğu düşünülen hastalarda (yoğun bakım, bulaşıcı hastalık gibi) ziyarete izin vermeyebilir.
   9. Yoğun Bakım Ünitemizde;
   10. Yoğun Bakım Ünitemize girişlerde ziyaret sırasında (uyulması gereken kurallar asılıdır), ellerinizi dezenfektan ile temizleyiniz. Ziyaret sırasında cihazlara dokunmayınız.
   11. Hekiminiz uygun gördüğü sürece, hastanın tedavisi aksamayacak şekilde, hasta  yakınının    15:00 – 16:00 saatleri arasında ziyaret etmelerine müsaade edilir.
   12. Hasta yakınlarına (1.derece)  hastanın hekimi tarafından bilgi verilir.
   13. Öneri, teşekkür  ve  şikayetlerinizi “ Hasta Haklarını Birimi” , “dilek – öneri kutuları” ve WEB sayfamızda  “dilek – öneriler(e-posta)” aracılığı ile iletebilirsiniz.

    

   HASTANEMİZ  REFAKATÇİ KURALLARI

   1. Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilir.
   2. Refakatçı sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçinin bulunması gereksiz yere kalabalık oluşturacağı ve hastanenin işleyişini engelleyebileceği için uygun bulunmamıştır.
   3.  Kadın servisinde erkek refakatçi kalamaz.
   4. Refakatçiler kendilerine tanımlanmış refakat kartlarını  sürekli takılı tutmak mecburiyetindedir.
   5. Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdır. İhlali halinde , ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.
   6. Refakatçilerin istirahat edebilmeleri için hasta odalarında bulunan refakatçi koltuklarını kullanabilirler.
   7. Refakatçiler (hekim, hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
   8. Refakatçiler hastaneye ait eşya, malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir.
   9. Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaları hastane dışına çıkarmamalı veya yatağını değiştirmemeli.
   10. Refakatçiler hastanede tütün ve alkollü madde kullanmaları yasaktır.
   11. Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli ,hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir.
   12. Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmamalı, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelidir.
   13. Refakatçiler hastalara yiyecek-içecek getirmemeli, hekim yada hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir.
   14. Refakatçiler refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilirler.
   15. Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidir.
   16. Refakatçilerin; sık sık refakat değişikliğine gitmeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.
   17. Öneri, teşekkür  ve  şikayetlerinizi “ Hasta Haklarını Birimi” , “dilek – öneri  kutuları” ve WEB sayfamızda  “dilek – öneriler (e-posta)” aracılığı ile iletebilirsiniz.
   18. Acil durumlarda hastane tahliye alanları her katta tabelayla gösterilmiştir.
   Hastanemizde ziyaretleri her gün saat 13:00 - 14:30 ve 18:00 - 19:30 arası olarak düzenlenmiştir.
  • Hasta odasında sadece 5-10 dakika kalınmalıdır.          
  • Hasta odasında tercihen iki kişiden fazlası olmamalıdır.
   ziyarat.jpg