Öz Değerlendirme Takvimi
08 Nisan 2023


 

SKS 6 2. ÖZDEĞERLENDİRME TAKVİM PLANI - 2023

PLANLANAN ÖZDEĞERLENDİRME TARİHLERİ

BÖLÜMLERE HABER VERME TARİHİ

ÖZDEĞERLENDİRME EKİBİ

ÖZDEĞERLENDİRME YAPILACAK BİRİMLER

BÖLÜM SORUMLULARI

ZAMAN

HER BİRİM İÇİN

 

1

11.04.2023

08:30

04.04.2023

Bşkn: SAFİYE EVLİ

Üye: ADEM BAŞKURT

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye:ÜMMÜ NUR TURHAN

Kurumsal Yapı

UZ.DR.CELAL DOĞAN

1-2 saat

2

 

11.04.2023

10:30

04.04.2023

Bşkn: CELAL DOĞAN

Üye: SAFİYE EVLİ

Üye: ADEM BAŞKURT

Üye: HÜLYA SOYDANOĞLU

Kalite Yönetimi

Doküman Yönetimi

MEHMET ÜNLÜ

1-2 saat

3

11.04.2023

 

12:00

04.04.2023

Bşkn: ADEM BAŞKURT

Üye: SAFİYE EVLİ

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Risk Yönetimi

UZ.DR.CELAL DOĞAN

1-2 saat

4

11.04.2023

14:00

04.04.2023

Bşkn:UZ.DR.CELAL DOĞAN

Üye: SAFİYE EVLİ

Üye:MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Kurumsal

Verimlilik

ADEM BAŞKURT

1-2 saat

5

12.04.2023

16:00

04.04.2023

Bşkn:SAFİYE EVLİ

Üye: ŞERİFE ÖZER

Üye: ADEM BAŞKURT

Üye: HÜLYA SOYDANOĞLU

İstenmeyen Olay Bildirim

MEHMET ÜNLÜ

1-2 saat

6

12.04.2023

09:00

04.04.2023

Bşkn: UZ.DR.CELAL DOĞAN

Üye: ADEM BAŞKURT

Üye: ÜMRAN ALAYBEYOĞLU

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Acil Durum Afet Yönetimi

ŞERİF ALİ KARAKUZ

1-2 saat

7

12.04.2023

11:00

04.04.2023

Bşkn: UZ.DR.CELAL DOĞAN

Üye: ADEM BAŞKURT

Üye: ÜMRAN ALAYBEYOĞLU

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Kimyasal,

Biyolojik,

Radyolojik ve

Nukleer (KBRN)

Tehlikelerin

Yonetimi

MUHARREM KILIÇARSLAN

1-2 saat

8

12.04.2023

12:30

04.04.2023

Bşkn: MEHMET ÜNLÜ

Üye: SAFİYE EVLİ

Üye: ŞERİFE ÖZER

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Eğitim Yönetimi

RAZİYE BAŞKURT

1-2 saat

9

12.04.2023

13:30

04.04.2023

Bşkn: UZ.DR.CELAL DOĞAN

Üye: SAFİYE EVLİ

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Sosyal Sorumluluk

HİLAL ORUÇOĞLU

1-2 saat

10

12.04.2023

14:30

04.04.2023

Bşkn: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ADEM BAŞKURT

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Üye: Şerife ÖZER

Hasta Deneyimi

SAFİYE EVLİ

1-2 saat

11

 

 

13.04.2023

15:30

04.04.2023

Bşkn: UZ.DR.CELAL DOĞAN

Üye: ADEM BAŞKURT

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Hizmete Erişim

SAFİYE ÇETİNKAYA

1-2 saat

12

 

 

13.04.2023

08:00

04.04.2023

Bşkn:ÜMRAN ALAYBEYOĞLU

Üye: ŞERİFE ÖZER

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Yaşam Sonu Hiz.

ADEM BAŞKURT

1-2 saat

13

 

 

13.04.2023

11:00

04.04.2023

Bşkn: UZ.DR.CELAL DOĞAN

Üye: SAFİYE EVLİ

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMM ÜNUR TURHAN

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

DR.ABDULFETTAH NUR

1-2 saat

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

13.04.2023

G.cerrahi ser: 13:30

04.04.2023

Bşkn: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Üye: İLKAY MUTİ

Üye: HASAN ÖZKURT

Üye: ŞERİFE ÖZER

 

 

 

 

 

 

Hasta Bakımı

 

 

 

 

 

 

 

Hasta Bakımı

 

 

SAFİYE EVLİ

(Tüm Klinik Sorumluları)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAFİYE EVLİ

(Tüm Klinik Sorumluları)

 

 

 

 

 

1-2 saat

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 saat

13.04.2023

Dahiliye 1 ser:14:00

04.04.2023

Bşkn: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Üye: HÜLYA SOYDANOĞLU

Üye: ŞERİFE ÖZER

14.04.2023

Çocuk ser :14:30

04.04.2023

Bşkn: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TUR HAN

Üye:YASEMİN ALTIKULAÇ

Üye: İSMAİL KAVLAK

Üye: ŞERİFE ÖZER

14.04.2023

Palyatif ser :15:00

04.04.2023

Bşkn: MEHMET ÜNLÜ

Üye: İsmail KAVLAK

Üye: HATİCE KILINÇ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Üye: ŞERİFE ÖZER

 

17.04.2023

K.doğum ser:15:30

 

04.04.2023

Bşkn: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMM ÜNUR TURHAN

Üye: HATİCE KILINÇ

Üye: Hülya SOYDANOĞLU

Üye: ŞERİFE ÖZER

17.04.2023

Yoğun

(1-2)Bakım serv: 16:00

04.04.2023

Bşkn: MEHMET ÜNLÜ

Üye: HATİCE KILINÇ

Üye: İLKAY MUTİ

Üye: ŞERİFE ÖZER

15

 

 

17.04.2023

08:30

 

04.04.2023

Bşkn: UZ.DR.CELAL DOĞAN

Üye: SAFİYE EVLİ

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

İlaç Yönetimi

İSMAİL AYDIN

1-2 saat

16

 

 

17.04.2023

10:00

04.04.2023

Bşkn: UZ.DR.CELAL DOĞAN

Üye: SAFİYE EVLİ

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Enfeksiyonların Önlenmesi

ŞERİFE ÖZER

1-2 saat

17

17.04.2023

11:30

04.04.2023

Bşkn: SAFİYE EVLİ

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Üye: ADEM BAŞKURT

Temizlik, Dezenfeksiyon ve

Sterilizasyon Hizmetleri

AYŞE ÇETİN

1-2 saat

18

 

 

17.04.2023

13:30

04.04.2023

Bşkn: UZ.DR.CELAL DOĞAN

Üye: SAFİYE EVLİ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Transfüzyon Hiz.

İBRAHİM HÜRYAŞAR

1-2 saat

19

 

 

17.04.2023

14:30

04.04.2023

Bşkn: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ADEM BAŞKURT

Üye: SAFİYE EVLİ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Radyasyon Güv.

ADNAN AKYASAN

1-2 saat

20

 

 

17.04.2023

15:30

04.04.2023

Bşkn: UZ.DR.CELAL DOĞAN

Üye: SAFİYE EVLİ

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ŞERİFE ÖZER

Acil Servis

MUHARREM KILIÇARSLAN

1-2 saat

 

21

17.04.2023

09:00

04.04.2023

Bşkn: SAFİYE EVLİ

Üye: ADEM BAŞKURT

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ŞERİFE ÖZER

Ameliyathane

HASAN ÖZKURT

1-2 saat

 

22

17.04.2023

10:30

04.04.2023

Bşkn: MEHMET ÜNLÜ

Üye: SAFİYE EVLİ

Üye: ADEM BAŞKURT

Üye: ŞERİFE ÖZER

Yoğun Bakım 1-2

(II. Basamak)

HÜLYA SOYDANOĞLU

 

 

1-2 saat

 

23

 

 

17.04.2023

12:30

04.04.2023

Bşkn: MEHMET ÜNLÜ

Üye: SAFİYE EVLÜ

Üye: ŞERİFE ÖZER

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Doğum Hizmetleri

İLKAY MUTİ

1-2 saat

24

18.04.2023

13:30

04.04.2023

Bşkn: MEHMET ÜNLÜ

Üye:: SAFİYE EVLİ

Üye: ŞERİFE ÖZER

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Diyaliz

EBRU MERCAN

1-2 saat

25

18.04.2023

14:30

04.04.2023

Bşkn: SAFİYE EVLİ

Üye: ADEM BAŞKURT

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Biyokimya/ Mikrobiyoloji

İBRAHİM HÜRYAŞAR

 

1-2 saat

26

18.04.2023

09:00

04.04.2023

Bşkn: ADEM BAŞKURT

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ŞERİFE ÖZER

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Patoloji Laboratuvarı

YELİZ MEZGİL

1-2 saat

27

18.04.2023

15:00

04.04.2023

Bşkn: UZ.DR.CELAL DOĞAN

Üye: SAFİYE EVLİ

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ŞERİFE ÖZER

 

Palyatif Bakım Kliniği

YUNUS EMRE UZUNTAŞ

1-2 saat

28

18.04.2023

09:00

04.04.2023

Bşkn: SAFİYE EVLİ

Üye: ADEM BAŞKURT

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Evde Sağlık Hizmetleri

ZUHAL GÜRSOY

1-2 saat

29

 

 

18.04.2023

11:00

04.04.2023

Bşkn: UZ.DR.CELAL DOĞAN

Üye:ÜMRAN ALAYBEYOĞLU

Üye: Mehmet ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Tesis Yönetimi

ADEM BAŞKURT

1-2 saat

30

19.04.2023

13:00

04.04.2023

Bşkn: UZ.DR.CELAL DOĞAN

Üye: SAFİYE EVLİ

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Otelcilik Hiz.

ADEM BAŞKURT

1-2 saat

31

19.04.2023

09:00

 

04.04.2023

Bşkn: ADEM BAŞKURT

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Bilgi Sistem Yön.

MUSTAFA AYDAR

1-2 saat

32

 

19.04.2023

10:30

04.04.2023

Bşkn: ADEM BAŞKURT

Üye: ÜMRAN ALAYBEYOĞLU

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Malzeme Cihaz Yön.

ERDEM GÜNER

1-2 saat

33

 

19.04.2023

13:00

04.04.2023

Bşkn: ADEM BAŞKURT

Üye: ÜMRAN ALAYBEYOĞLU

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Tıbbi Kayıt Arşiv

RECEP YAYLA

1-2 saat

 

34

19.04.2023

15:00

04.04.2023

Bşkn: ADEM BAŞKURT

Üye: ÜMRAN ALAYBEYOĞLU

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Atık Yönetimi

ŞERİFE ÖZER

1-2 saat

35

 

19.04.2023

09:00

 

04.04.2023

Bşkn: UZ.DR.CELAL DOĞAN

Üye: ÜMRAN ALAYBEYOĞLU

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Dış Kaynak Kullanım

ADEM BAŞKURT

1-2 saat

36

 

19.04.2023

11:00

04.04.2023

Bşkn: UZ.DR.CELAL DOĞAN

Üye:SAFİYE EVLİ

Üye: ŞERİF ÖZER

Üye:HÜLYA SOYDANOĞLU

Göstergelerin İzlenmesi

MEHMET ÜNLÜ

1-2 Saat

PLANLANAN ÖZDEĞERLENDİRME TARİHLERİ

BÖLÜMLERE HABER VERME TARİHİ

ÖZDEĞERLENDİRME EKİBİ

ÖZDEĞERLENDİRME YAPILACAK BİRİMLER

BÖLÜM SORUMLULARI

ZAMAN

HER BİRİM İÇİN

 

1

11.04.2023

08:30

04.04.2023

Bşkn: SAFİYE EVLİ

Üye: ADEM BAŞKURT

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye:ÜMMÜ NUR TURHAN

Kurumsal Yapı

UZ.DR.CELAL DOĞAN

1-2 saat

2

 

11.04.2023

10:30

04.04.2023

Bşkn: CELAL DOĞAN

Üye: SAFİYE EVLİ

Üye: ADEM BAŞKURT

Üye: HÜLYA SOYDANOĞLU

Kalite Yönetimi

Doküman Yönetimi

MEHMET ÜNLÜ

1-2 saat

3

11.04.2023

 

12:00

04.04.2023

Bşkn: ADEM BAŞKURT

Üye: SAFİYE EVLİ

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Risk Yönetimi

UZ.DR.CELAL DOĞAN

1-2 saat

4

11.04.2023

14:00

04.04.2023

Bşkn:UZ.DR.CELAL DOĞAN

Üye: SAFİYE EVLİ

Üye:MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Kurumsal

Verimlilik

ADEM BAŞKURT

1-2 saat

5

12.04.2023

16:00

04.04.2023

Bşkn:SAFİYE EVLİ

Üye: ŞERİFE ÖZER

Üye: ADEM BAŞKURT

Üye: HÜLYA SOYDANOĞLU

İstenmeyen Olay Bildirim

MEHMET ÜNLÜ

1-2 saat

6

12.04.2023

09:00

04.04.2023

Bşkn: UZ.DR.CELAL DOĞAN

Üye: ADEM BAŞKURT

Üye: ÜMRAN ALAYBEYOĞLU

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Acil Durum Afet Yönetimi

ŞERİF ALİ KARAKUZ

1-2 saat

7

12.04.2023

11:00

04.04.2023

Bşkn: UZ.DR.CELAL DOĞAN

Üye: ADEM BAŞKURT

Üye: ÜMRAN ALAYBEYOĞLU

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Kimyasal,

Biyolojik,

Radyolojik ve

Nukleer (KBRN)

Tehlikelerin

Yonetimi

MUHARREM KILIÇARSLAN

1-2 saat

8

12.04.2023

12:30

04.04.2023

Bşkn: MEHMET ÜNLÜ

Üye: SAFİYE EVLİ

Üye: ŞERİFE ÖZER

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Eğitim Yönetimi

RAZİYE BAŞKURT

1-2 saat

9

12.04.2023

13:30

04.04.2023

Bşkn: UZ.DR.CELAL DOĞAN

Üye: SAFİYE EVLİ

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Sosyal Sorumluluk

HİLAL ORUÇOĞLU

1-2 saat

10

12.04.2023

14:30

04.04.2023

Bşkn: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ADEM BAŞKURT

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Üye: Şerife ÖZER

Hasta Deneyimi

SAFİYE EVLİ

1-2 saat

11

 

 

13.04.2023

15:30

04.04.2023

Bşkn: UZ.DR.CELAL DOĞAN

Üye: ADEM BAŞKURT

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Hizmete Erişim

SAFİYE ÇETİNKAYA

1-2 saat

12

 

 

13.04.2023

08:00

04.04.2023

Bşkn:ÜMRAN ALAYBEYOĞLU

Üye: ŞERİFE ÖZER

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Yaşam Sonu Hiz.

ADEM BAŞKURT

1-2 saat

13

 

 

13.04.2023

11:00

04.04.2023

Bşkn: UZ.DR.CELAL DOĞAN

Üye: SAFİYE EVLİ

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMM ÜNUR TURHAN

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

DR.ABDULFETTAH NUR

1-2 saat

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

13.04.2023

G.cerrahi ser: 13:30

04.04.2023

Bşkn: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Üye: İLKAY MUTİ

Üye: HASAN ÖZKURT

Üye: ŞERİFE ÖZER

 

 

 

 

 

 

Hasta Bakımı

 

 

 

 

 

 

 

Hasta Bakımı

 

 

SAFİYE EVLİ

(Tüm Klinik Sorumluları)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAFİYE EVLİ

(Tüm Klinik Sorumluları)

 

 

 

 

 

1-2 saat

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 saat

13.04.2023

Dahiliye 1 ser:14:00

04.04.2023

Bşkn: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Üye: HÜLYA SOYDANOĞLU

Üye: ŞERİFE ÖZER

14.04.2023

Çocuk ser :14:30

04.04.2023

Bşkn: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TUR HAN

Üye:YASEMİN ALTIKULAÇ

Üye: İSMAİL KAVLAK

Üye: ŞERİFE ÖZER

14.04.2023

Palyatif ser :15:00

04.04.2023

Bşkn: MEHMET ÜNLÜ

Üye: İsmail KAVLAK

Üye: HATİCE KILINÇ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Üye: ŞERİFE ÖZER

 

17.04.2023

K.doğum ser:15:30

 

04.04.2023

Bşkn: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMM ÜNUR TURHAN

Üye: HATİCE KILINÇ

Üye: Hülya SOYDANOĞLU

Üye: ŞERİFE ÖZER

17.04.2023

Yoğun

(1-2)Bakım serv: 16:00

04.04.2023

Bşkn: MEHMET ÜNLÜ

Üye: HATİCE KILINÇ

Üye: İLKAY MUTİ

Üye: ŞERİFE ÖZER

15

 

 

17.04.2023

08:30

 

04.04.2023

Bşkn: UZ.DR.CELAL DOĞAN

Üye: SAFİYE EVLİ

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

İlaç Yönetimi

İSMAİL AYDIN

1-2 saat

16

 

 

17.04.2023

10:00

04.04.2023

Bşkn: UZ.DR.CELAL DOĞAN

Üye: SAFİYE EVLİ

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Enfeksiyonların Önlenmesi

ŞERİFE ÖZER

1-2 saat

17

17.04.2023

11:30

04.04.2023

Bşkn: SAFİYE EVLİ

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Üye: ADEM BAŞKURT

Temizlik, Dezenfeksiyon ve

Sterilizasyon Hizmetleri

AYŞE ÇETİN

1-2 saat

18

 

 

17.04.2023

13:30

04.04.2023

Bşkn: UZ.DR.CELAL DOĞAN

Üye: SAFİYE EVLİ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Transfüzyon Hiz.

İBRAHİM HÜRYAŞAR

1-2 saat

19

 

 

17.04.2023

14:30

04.04.2023

Bşkn: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ADEM BAŞKURT

Üye: SAFİYE EVLİ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Radyasyon Güv.

ADNAN AKYASAN

1-2 saat

20

 

 

17.04.2023

15:30

04.04.2023

Bşkn: UZ.DR.CELAL DOĞAN

Üye: SAFİYE EVLİ

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ŞERİFE ÖZER

Acil Servis

MUHARREM KILIÇARSLAN

1-2 saat

 

21

17.04.2023

09:00

04.04.2023

Bşkn: SAFİYE EVLİ

Üye: ADEM BAŞKURT

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ŞERİFE ÖZER

Ameliyathane

HASAN ÖZKURT

1-2 saat

 

22

17.04.2023

10:30

04.04.2023

Bşkn: MEHMET ÜNLÜ

Üye: SAFİYE EVLİ

Üye: ADEM BAŞKURT

Üye: ŞERİFE ÖZER

Yoğun Bakım 1-2

(II. Basamak)

HÜLYA SOYDANOĞLU

 

 

1-2 saat

 

23

 

 

17.04.2023

12:30

04.04.2023

Bşkn: MEHMET ÜNLÜ

Üye: SAFİYE EVLÜ

Üye: ŞERİFE ÖZER

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Doğum Hizmetleri

İLKAY MUTİ

1-2 saat

24

18.04.2023

13:30

04.04.2023

Bşkn: MEHMET ÜNLÜ

Üye:: SAFİYE EVLİ

Üye: ŞERİFE ÖZER

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Diyaliz

EBRU MERCAN

1-2 saat

25

18.04.2023

14:30

04.04.2023

Bşkn: SAFİYE EVLİ

Üye: ADEM BAŞKURT

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Biyokimya/ Mikrobiyoloji

İBRAHİM HÜRYAŞAR

 

1-2 saat

26

18.04.2023

09:00

04.04.2023

Bşkn: ADEM BAŞKURT

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ŞERİFE ÖZER

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Patoloji Laboratuvarı

YELİZ MEZGİL

1-2 saat

27

18.04.2023

15:00

04.04.2023

Bşkn: UZ.DR.CELAL DOĞAN

Üye: SAFİYE EVLİ

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ŞERİFE ÖZER

 

Palyatif Bakım Kliniği

YUNUS EMRE UZUNTAŞ

1-2 saat

28

18.04.2023

09:00

04.04.2023

Bşkn: SAFİYE EVLİ

Üye: ADEM BAŞKURT

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Evde Sağlık Hizmetleri

ZUHAL GÜRSOY

1-2 saat

29

 

 

18.04.2023

11:00

04.04.2023

Bşkn: UZ.DR.CELAL DOĞAN

Üye:ÜMRAN ALAYBEYOĞLU

Üye: Mehmet ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Tesis Yönetimi

ADEM BAŞKURT

1-2 saat

30

19.04.2023

13:00

04.04.2023

Bşkn: UZ.DR.CELAL DOĞAN

Üye: SAFİYE EVLİ

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Otelcilik Hiz.

ADEM BAŞKURT

1-2 saat

31

19.04.2023

09:00

 

04.04.2023

Bşkn: ADEM BAŞKURT

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Bilgi Sistem Yön.

MUSTAFA AYDAR

1-2 saat

32

 

19.04.2023

10:30

04.04.2023

Bşkn: ADEM BAŞKURT

Üye: ÜMRAN ALAYBEYOĞLU

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Malzeme Cihaz Yön.

ERDEM GÜNER

1-2 saat

33

 

19.04.2023

13:00

04.04.2023

Bşkn: ADEM BAŞKURT

Üye: ÜMRAN ALAYBEYOĞLU

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Tıbbi Kayıt Arşiv

RECEP YAYLA

1-2 saat

 

34

19.04.2023

15:00

04.04.2023

Bşkn: ADEM BAŞKURT

Üye: ÜMRAN ALAYBEYOĞLU

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Atık Yönetimi

ŞERİFE ÖZER

1-2 saat

35

 

19.04.2023

09:00

 

04.04.2023

Bşkn: UZ.DR.CELAL DOĞAN

Üye: ÜMRAN ALAYBEYOĞLU

Üye: ÜMMÜ NUR TURHAN

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Dış Kaynak Kullanım

ADEM BAŞKURT

1-2 saat

36

 

19.04.2023

11:00

04.04.2023

Bşkn: UZ.DR.CELAL DOĞAN

Üye:SAFİYE EVLİ

Üye: ŞERİF ÖZER

Üye:HÜLYA SOYDANOĞLU

Göstergelerin İzlenmesi

MEHMET ÜNLÜ

1-2 Saat


 

İdari Mali İşler Md.

ADEM BAŞKURT

 

Sağlık Bakım Hiz. Md.

SAFİYE EVLİ

 

 

 

İdari Mali İşler Md.Yrd.

ÜMRAN ALAYBEYOĞLU

 

Kalite Yönetim Direktörü

MEHMET ÜNLÜ

 

 

Başhekim

DR. ABDUL FETTAH NUR

 

04-SKS 6 ÖZDEĞERLENDİRME TAKVİM PLANI - 2023.docx