Öz Değerlendirme Takvimi
14 Şubat 2022

PLANLANAN ÖZDEĞERLENDİRME TARİHLERİ

BÖLÜMLERE HABER VERME TARİHİ

ÖZDEĞERLENDİRME EKİBİ

ÖZDEĞERLENDİRME YAPILACAK BİRİMLER

BÖLÜM SORUMLULARI

ZAMAN

HER BİRİM İÇİN

 

1

05.07.2021

09:00

28.06.2021

Bşkn: DR. Abdul Fettah NUR

Üye: Yılmaz KUMDAKÇI

Üye: Safiye TİFU

Üye: Mehmet ÜNLÜ

Kurumsal Yapı

Op.Dr.Hazım BOZCA

1-2 saat

2

 

05.07.2021

11:00

28.06.2021

Bşkn: DR. Abdul Fettah NUR Üye: Ümran ALAYBEYOĞLU

Üye: Yılmaz KUMDAKÇI

Üye: Hülya SOYDANOĞLU

Kalite Yönetimi

Doküman Yönetimi

Safiye TİFU

1-2 saat

3

05.07.2021

13:00

28.06.2021

Bşkn: DR. Abdul Fettah NUR

Üye: Ümran ALAYBEYOĞLU

Üye: Safiye TİFU

Üye: Mehmet ÜNLÜ

Risk Yönetimi

Op.Dr.Hazım BOZCA

1-2 saat

4

05.07.2021

15:00

28.06.2021

Bşkn: DR. Abdul Fettah NUR

Üye: Ümran ALAYBEYOĞLU

Üye:Safiye TİFU

Üye: Mehmet ÜNLÜ

Kurumsal

Verimlilik

Yılmaz KUMDAKÇI

1-2 saat

5

05.07.2021

16:00

28.06.2021

Bşkn:Ümran ALAYBEYOĞLU

Üye:Şerife ÖZER

Üye: Yılmaz KUMDAKÇI

Üye: Hülya SOYDANOĞLU

İstenmeyen Olay Bildirim

Safiye TİFU

1-2 saat

6

06.07.2021

09:00

28.06.2021

Bşkn: DR. Abdul Fettah NUR

Üye: Yılmaz KUMDAKÇI

Üye: Mustafa DENER

Üye: Safiye TİFU

Üye: Mehmet ÜNLÜ

Acil Durum Afet Yönetimi

Şerif Ali KARAKUZ

1-2 saat

7

06.07.2021

11:00

28.06.2021

Bşkn: DR. Abdul Fettah NUR

Üye: Yılmaz KUMDAKÇI

Üye: Mustafa DENER

Üye: Safiye TİFU

Üye: Mehmet ÜNLÜ

Kimyasal,

Biyolojik,

Radyolojik ve

Nukleer (KBRN)

Tehlikelerin

Yonetimi

Muharrem KILIÇARSLAN

1-2 saat

8

06.07.2021

12:30

28.06.2021

Bşkn: Safiye TİFU

Üye: Ümran ALAYBEYOĞLU

Üye: Şerife ÖZER

Üye: Mehmet ÜNLÜ

Eğitim Yönetimi

Raziye BAŞKURT

1-2 saat

9

06.07.2021

13:30

28.06.2021

Bşkn: DR. Abdul Fettah NUR

Üye: Ümran ALAYBEYOĞLU

Üye: Safiye TİFU

Üye: Mehmet ÜNLÜ

Sosyal Sorumluluk

Hilal ORUÇOĞLU

1-2 saat

10

06.07.2021

14:30

28.06.2021

Bşkn: Safiye TİFU

Üye: Yılmaz KUMDAKÇI

Üye: Mehmet ÜNLÜ

Üye: Şerife ÖZER

Hasta Deneyimi

Ümran ALAYBEYOĞLU

1-2 saat

11

 

 

07.07.2021

09:00

28.06.2021

Bşkn: DR. Abdul Fettah NUR

Üye: Yılmaz KUMDAKÇI

Üye: Safiye TİFU

Üye: Mehmet ÜNLÜ

Hizmete Erişim

Safiye ÇETİNKAYA

1-2 saat

12

 

 

07.07.2021

10:30

28.06.2021

Bşkn: Mustafa DENER

Üye: Şerife ÖZER

Üye: Safiye TİFU

Üye: Mehmet ÜNLÜ

Yaşam sonu hiz.

Yılmaz KUMDAKÇI

1-2 saat

13

 

 

07.07.2021

12:30

28.06.2021

Bşkn: DR. Abdul Fettah NUR Üye: Ümran ALAYBEYOĞLU

Üye: Safiye TİFU

Üye: Mehmet ÜNLÜ

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Op.Dr.Hazım BOZCA

1-2 saat

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

07.07.2021

G.cerrahi ser: 13:30

28.06.2021

Bşkn: Safiye TİFU

Üye: Mehmet ÜNLÜ

Üye: İlkay MUTİ

Üye: HASAN ÖZKURT

Üye: Şerife ÖZER

 

 

 

 

 

 

Hasta Bakımı

 

 

 

 

 

 

 

Hasta Bakımı

 

 

 

 

 

Ümran ALAYBEYOĞLU

(Tüm Klinik Sorumluları)

 

 

 

 

 

Ümran ALAYBEYOĞLU

(Tüm Klinik Sorumluları)

 

 

 

 

 

1-2 saat

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 saat

07.07.2021

Dahiliye 1 ser:14:00

28.06.2021

Bşkn: Safiye TİFU

Üye: Esin SÖĞÜT

Üye: Mehmet ÜNLÜ

Üye: Hülya SOYDANOĞLU

Üye: Şerife ÖZER

07.07.2021

Dahiliye 2 ser:14:30

28.06.2021

Bşkn: Safiye TİFU

Üye: İsmail KAVLAK

Üye:Rukiye KIZILKAYA

Üye: Mehmet ÜNLÜ

Üye: Şerife ÖZER

07.07.2021

Çocuk ser :15:00

28.06.2021

Bşkn: Safiye TİFU

Üye: Mehmet ÜNLÜ

Üye:Selma EROĞLU

Üye: İsmail KAVLAK

Üye: Şerife ÖZER

07.07.2021

Palyatif ser :15:30

28.06.2021

Bşkn: Safiye TİFU

Üye: İsmail KAVLAK

Üye: Rukiye KIZILKAYA

Üye: Mehmet ÜNLÜ

Üye: Şerife ÖZER

 

07.07.2021

K.doğum ser:16:00

 

28.06.2021

Bşkn: Safiye TİFU

Üye: Mehmet ÜNLÜ

Üye: Rukiye KIZILKAYA

Üye: Hülya SOYDANOĞLU

Üye: Şerife ÖZER

08.07.2021

Yoğun

(1-2)Bakım serv:09:00

28.06.2021

Bşkn: Safiye TİFU

Üye:Esin SÖĞÜT

Üye: Mehmet ÜNLÜ

Üye: İlkay MUTİ

Üye: Şerife ÖZER

15

 

 

08.07.2021

10:00

 

28.06.2021

Bşkn: DR. Abdul Fettah NUR

Üye: Ümran ALAYBEYOĞLU

Üye: Safiye TİFU

Üye: Mehmet ÜNLÜ

İlaç Yönetimi

Gizem Nur ALTAK

1-2 saat

16

 

 

08.07.2021

13:00

28.06.2021

Bşkn: DR. Abdul Fettah NUR

Üye: Ümran ALAYBEYOĞLU

Üye: Safiye TİFU

Üye: Mehmet ÜNLÜ

Enfeksiyonların Önlenmesi

Şerife ÖZER

1-2 saat

17

08.07.2021

15:00

28.06.2021

Bşkn: Ümran ALAYBEYOĞLU

Üye: Safiye TİFU

Üye: Şerife ÖZER

Üye: YILMAZ KUMDAKÇI

Temizlik, Dezenfeksiyon ve

Sterilizasyon Hizmetleri

Ayşe ÇETİN

1-2 saat

18

 

 

09.07.2021

09:00

28.06.2021

Bşkn: DR. Abdul Fettah NUR

Üye: Ümran ALAYBEYOĞLU

Üye: Mehmet ÜNLÜ

Üye: Safiye TİFU

Transfüzyon Hiz.

İbrahim HÜRYAŞAR

1-2 saat

19

 

 

09.07.2021

11:00

28.06.2021

Bşkn: Safiye TİFU

Üye: Yılmaz KUMDAKÇI

Üye: Ümran ALAYBEYOĞLU

Üye: Mehmet ÜNLÜ

Radyasyon Güv.

Adnan AKYASAN

1-2 saat

20

 

 

09.07.2021

13:00

28.06.2021

Bşkn: DR. Abdul Fettah NUR

Üye: Ümran ALAYBEYOĞLU

Üye: Safiye TİFU

Üye: Şerife ÖZER

Acil Servis

Muharrem KILIÇARSLAN

1-2 saat

 

21

09.07.2021

15:00

28.06.2021

Bşkn: Ümran ALAYBEYOĞLU

Üye: Yılmaz KUMDAKÇI

Üye: Safiye TİFU

Üye: Şerife ÖZER

Ameliyathane

Hasan ÖZKURT

1-2 saat

 

22

09.07.2021

16:00

28.06.2021

Bşkn: Safiye TİFU

Üye: Ümran ALAYBEYOĞLU

Üye: Yılmaz KUMDAKÇI

Üye: Şerife ÖZER

Yoğun Bakım1

Yoğun Bakım 2

(II. Basamak)

 

 

Hülya SOYDANOĞLU

 

Selma EROĞLU

1-2 saat

23

 

 

12.07.2021

09:00

28.06.2021

Bşkn: Safiye TİFU

Üye: Ümran ALAYBEYOĞLU

Üye: Şerife ÖZER

Üye: Mehmet ÜNLÜ

Doğum Hizmetleri

İlkay MUTİ

1-2 saat

24

12.07.2021

10:00

28.06.2021

Bşkn: Safiye TİFU

Üye:: Ümran ALAYBEYOĞLU

Üye: Şerife ÖZER

Üye: Mehmet ÜNLÜ

Diyaliz

Ebru MERCAN

1-2 saat

25

12.07.2021

12:30

28.06.2021

Bşkn: Ümran ALAYBEYOĞLU

Üye: Yılmaz KUMDAKÇI

Üye: Safiye TİFU

Üye: Mehmet ÜNLÜ

Biyokimya/ Mikrobiyoloji

İbrahim HÜRYAŞAR

 

1-2 saat

26

12.07.2021

14:00

28.06.2021

Bşkn: Yılmaz KUMDAKÇI

Üye: Safiye TİFU

Üye: Şerife ÖZER

Üye: Mehmet ÜNLÜ

Patoloji Laboratuvarı

Yeliz MEZGİL

1-2 saat

27

12.07.2021

15:00

28.06.2021

Bşkn: DR. Abdul Fettah NUR

Üye: Ümran ALAYBEYOĞLU

Üye: Safiye TİFU

Üye: MEHMET ÜNLÜ

 

Palyatif Bakım Kliniği

Selma EROĞLU

1-2 saat

28

13.07.2021

09:00

28.06.2021

Bşkn: Ümran ALAYBEYOĞLU

Üye: Yılmaz KUMDAKÇI

Üye: Safiye TİFU

Üye: MEHMET ÜNLÜ

Evde Sağlık Hizmetleri

Zuhal GÜRSOY

1-2 saat

29

 

 

13.07.2021

11:00

05.07.2021

Bşkn: DR. Abdul Fettah NUR

Üye: Mustafa DENER

Üye: Mehmet ÜNLÜ

Üye: Safiye TİFU

Tesis Yönetimi

Yılmaz KUMDAKÇI

1-2 saat

30

13.07.2021

13:00

28.06.2021

Bşkn: DR. Abdul Fettah NUR

Üye: Ümran ALAYBEYOĞLU

Üye: Safiye TİFU

Üye: Mehmet ÜNLÜ

Otelcilik Hiz.

Yılmaz KUMDAKÇI

1-2 saat

31

13.07.2021

15:00

 

28.06.2021

Bşkn: Yılmaz KUMDAKÇI

Üye: Mustafa DENER

Üye: Safiye TİFU

Üye: Mehmet ÜNLÜ

Bilgi Sistem Yön.

Mustafa AYDAR

1-2 saat

32

 

14.07.2021

09:00

28.06.2021

Bşkn: Yılmaz KUMDAKÇI

Üye: Mustafa DENER

Üye: Safiye TİFU

Üye: Mehmet ÜNLÜ

Malzeme Cihaz Yön.

Dürdane ÇOKRAK

1-2 saat

33

 

14.07.2021

11:00

28.06.2021

Bşkn: Yılmaz KUMDAKÇI

Üye: Mustafa DENER

Üye: Safiye TİFU

Üye: Mehmet ÜNLÜ

 

Tıbbi Kayıt Arşiv

Recep YAYLA

1-2 saat

 

34

14.07.2021

13:00

28.06.2021

Bşkn: Yılmaz KUMDAKÇI

Üye: Mustafa DENER

Üye: Safiye TİFU

Üye: Mehmet ÜNLÜ

Atık Yönetimi

Şerife ÖZER

1-2 saat

35

 

14.07.2021

15:00

 

28.06.2021

Bşkn: DR. Abdul Fettah NUR

Üye: Mustafa DENER

Üye: Safiye TİFU

Üye: Mehmet ÜNLÜ

Dış Kaynak Kullanım

Yılmaz KUMDAKÇI

1-2 saat

36

 

14.07.2021

16:30

28.06.2021

Bşkn: DR. Abdul Fettah NUR

Üye:Ümran ALAYBEYOĞLU

Üye: Şerife ÖZER

Üye:Hülya SOYDANOĞLU

Göstergelerin İzlenmesi

Safiye TİFU

1-2 Saat

 

 

 

Başhekim Yard.

DR. Abdul Fettah NUR

 

İdari Mali İşler Md.

Yılmaz KUMDAKÇI

 

Sağlık Bakım Hiz. Md.

Ümran ALAYBEYOĞLU

 

 

 

İdari Mali İşler Md.Yrd.

Mustafa DENER

 

Kalite Yönetim Dir.

Safiye TİFU

 

 

Başhekim

Op.Dr.Hazım BOZCA